COP20 i (k)Lima

Det årlige klimaforhandlingstopmøde finder sted i Lima, Peru, de kommende to uger, og da mødet er nummer 20 i rækken, så bærer det navnet COP20. Årets møde vil i høj grad bære præg af forberedelse frem med næste års møde i Paris, hvor parterne efter planen skal blive enige om en ny klimaaftale.

DMI’s Tina Christensen er med i Peru som en del af den danske delegation. Hun følger de tekniske dele af forhandlingerne og lanceringen af IPCC-rapporten.

Rapporter en masse

Vanen tro udkommer der forud for klimatopmødet en række vigtige rapporter, der sætter fokus på klimaforandringerne.

Verdensbanken har udsendt rapporten Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal, som fokuserer på det faktum, at klimaforandringerne allerede er synlige, og at konsekvenserne vil blive mere alvorlige fremover. Rapporten analyserer konsekvenserne af tre forskellige grader af opvarmning: Den opvarmning på 0,8 °C, som vi allerede i dag oplever; en opvarmning på 2°C, som vi sandsynligvis vil opleve inden midten af århundredet, hvis CO2-udledningerne fortsætter uændret; og en opvarmning på 4°C, som vi sandsynligvis vil opleve i slutningen af århundredet, hvis CO2-udledningerne fortsætter uændret.

COP20

Den 28. november overdrog Perus præsident, Ollanta Humala Tasso, COP20-lokaliteterne i Lima til FN, som har det sikkerhedsmæssige ansvar for området de næste 14 dage frem til den 12. december. Foto fra www.cop20.pe. Klik for større version.

I en verden, der er 4°C varmere, vil begivenheder, vi i dag betegner som ekstreme hændelser, være normalen, med dramatiske konsekvenser for befolkninger, høstudbytte, kystlinjer, fødevareforsyning, vandforsyning og energiforsyning.

UNEP, FN’s Miljøprogram, har netop udgivet den årlige opdatering af Emissions Gap Report, som fokuserer på udledningsscenarier, der kan opfylde tograder-målsætningen, og hvilke reduktionstiltag det vil kræve. Specifikt sættes der spotlight på, hvor langt man er fra målet givet de nuværende reduktionsforpligtelser. 90 lande har siden den såkaldte Copenhagen Accord fra COP15 fremlagt reduktionstilsagn, men der er fortsat et stort og voksende gab til de påkrævede, lave udledningsniveauer.

I november kom IPCC, FN’s Klimapanel, med sin seneste store klimastatus, som vil blive præsenteret for forhandlerne på COP20. Timingen er ikke tilfældig. På samme måde, som IPCC’s fjerde hovedrapport fra 2007 spillede ind til klimaforhandlingerne ved COP15 i København i 2009, spiller den nye femte hovedrapport ind i processen med en ny klimaaftale, der skal komme i stand i 2015 ved COP21 i Paris.

1. december 2014

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle