Vandstandsmåling - nyt produkt fra DMI

DMI er klar med nyt produkt. Vandstandsdata publiceres nu direkte på hjemmesiden og opdateres hver måned.

DMI har gennem årene publiceret historiske vandstandsdata på diverse internationale hjemmesider til brug for beregning af det globale havniveau.

Dmi.dk vil nu fremover publicere månedsoversigter af vandstandsdata analogt til månedsoversigter af vejrdata i Vejrarkivet.

Når data efter årsskiftet er endeligt kvalitetskontrolleret publiceres månedsoversigterne for hele året samlet i en teknisk rapport.

Nyt stationskoncept

Måleinstrumenterne skal leve op til de krav, kunder og brugere har til vandstandsmåling. Nøjagtighed og opløsning, forventet oppetid og ikke mindst strømforsyning og kommunikation skal fungere døgnet rundt. 

”Det er disse udfordringer, som gør det interessant, da de tvinger os til at udtænke nye løsninger,” udtaler projektleder Lonny Hansen fra DMI’s afdeling for Teknik og Data. Læs mere om udviklingen af det nye stationskoncept for vandmåling.  

Vandmåler

Vandstandsmålinger fra danske havne                      

Vandstandsdata anvendes til at beregne eventuelle variationer samt trenden over en årrække. 

Årsmidler fra Hirtshals, Hornbæk og Gedser er optegnet i nedenstående grafer, og timevise vandstande fra vandstandsmålerne i Hornbæk og Gedser er publiceret fra henholdsvis 1890 og 1891 til og med 2012 i Teknisk Rapport No. 13-14 (se link til højre).

Vandstand Hirstshals 1890-2010

Vandstand Hirstshals 1890-2010

Vandstand Hornbæk 1890-2010

Vandstand Hornbæk 1890-2010

Vandstand Gedser 1890-2010

Vandstand Gedser 1890-2010


Beregning af trenden og stigninger

I graferne ovenover er trenden angivet og følgende stigninger er beregnet således:

  • Hirtshals:                         -0,30 mm/år ≈         -3,7 cm. på 123 år
  • Hornbæk:                         0,35 mm/år ≈           4,3 cm. på 123 år
  • Gedser:                            1,09 mm/år ≈         13,4 cm. på 123 år

"Det er væsentligt at bemærke, at målingerne er relative i forhold til et punkt på kajen, da data er relateret til det oprindeligt fastsatte nulpunkt, kaldt lokalt nul (LN), hvilket er det oprindeligt fastsatte nulpunkt (MSL = Mean Sea Level) i cirka år 1910 for stationen og dermed for måleserien," fortæller Lonny Hansen, og fortsætter: "Omregning til nuværende Dansk Vertikal Reference (DVR) er angivet via et offset, således at brugere at nyere kortmateriale kan relatere vandstanden til koterne angivet i dette."

"Da vandstandsmålinger relateres til et punkt på land, er de beregnede stigninger relative og ikke egentlige havspejlsstigninger," slutter Lonny Hansen. 

Vandstandsmåling på DMI gennem årene

DMI oprettede den første vandstandsmåler ved Toldboden i København i 1886. Herefter blev yderligere 9 målere oprettet i årene frem til cirka 1892. Gennem det 20. århundrede blev målerbestanden suppleret yderligere med 3 målere i årene 1949 til 1968 og igen med to målere omkring år 1990.

Ved nedlæggelsen af Farvandsvæsenet i efteråret 2011 overtog DMI deres net af vandstandsmålere. På opfordring af Stormrådet oprettede DMI ligeledes i 2011 et supplerende net af vandstandsmålere baseret på et helt nyt koncept.

DMI driver i dag et net af vandstandsmålere på 33 lokaliteter, og modtager derudover data fra Kystdirektoratets vandstandsmålere samt fra kommunalt ejede vandstandsmålere. Alle data præsenteres på dmi.dk og anvendes især i forbindelse med DMI’s myndighedsopgaver, herunder primært stormflodsvarsling.

8. maj 2013.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle