Ny storm rammer tirsdag aften

Tirsdag og natten til onsdag rammer et stormlavtryk Danmark vestfra med kraftig blæst, forhøjet vandstand, regn og byger.

"Det mest blæsende område passerer ind over Danmark, og især det Vest- og Nordjylland må tage fra" siger vagtchef i Vejrtjenesten Mogens Rønnebæk.

"Store dele af den jyske vestkyst får storm med vindstød af orkanstyrke. Længere inde i landet rammer lavtrykket som en hård kuling med vindstød af stormstyrke."

Lavtrykkets rejse og udvikling fra USA til Danmark

Søndag lå et mindre og uskyldigt lavtryk ved det nordlige USA's østkyst med kurs mod Newfoundland, men på rejsen til Danmark falder trykket konstant og uskyldigheden fortager sig.

Det unge lavtryk fortsætter mandag med kurs ud over Nordatlanten under uddybning. To døgn efter lavtrykket forlod USA rammer det Irland og Storbritannien, som det passerer først på tirsdagsdøgnet. Vinden forventes da at være af stormstyrke på sydsiden af lavtrykket, men aftager lidt hen over land, mens trykket ufortrødent fortsætter med at falde.

Tirsdag i dagtimerne passerer lavtrykket hen over den nordlige del af Nordsøen, og vinden øges igen, især syd for lavtrykket. Trykket falder til lavtrykkets minimum lige før det rammer den sydligste del af Norge. Tirsdag aften rammer lavtrykkets centeret Skandinavien, og natten til onsdag passerer det lige nord om Danmark, mens det langsomt svækkes.

Vinden over Danmark topper natten til onsdag

Fra tirsdag middag blæser det kraftigt op fra sydlige retninger, men den egentlige storm ventes først tirsdag aften og natten til onsdag, hvor vinden kommer fra sydvest og vest.

Ud over de kraftige middelvinde fra syd og senere sydvest og vest kommer der også kraftige vindstød. Hele tirsdag er der risiko for vindstød af stormstyrke ved kysterne. Tirsdag aften og natten til onsdag er der risiko for vindstød af stormstyrke i hele landet, og i den nordlige halvdel af Jylland er der også risiko for at vindstødene når orkanstyrke. Vindstød kommer fra vilkårlige retninger.

Stormlavtryk over Danmark

Stormlavtrykket når Danmark med den kraftig vind sent tirsdag aften. Grafik fra DMI's animerede vejrkort.

Onsdag morgen forventes lavtrykket at ligge over det sydlige Sverige. Trykket er stigende og vinden er aftagende. Vinden bliver derfor først på onsdagen hård vind til hård kuling fra sydvest og vest, ved kysterne endnu stedvis stormende kuling, men aftager i løbet af dagen til frisk vind til kuling.

Januar har stormrekorden i Danmark

Vintermånederne er stormenes og orkanernes tid i Danmark.

Januar er den absolut mest forblæste måned med 24 klassificerede storme siden 1950. Til sammenligning mønstrer december 12 og februar 11 på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Senest vi oplevede en særdeles vind-omsust januar var for fem år siden, hvor Danmark blev ramt af hele tre storme alene i løbet af de første 14 dage af året; nemlig den 1; den 12. og den 14. januar 2007.

I alt har DMI registreret 75 storme og orkaner siden 1950. Det svarer til lidt mere end én om året i snit.

Hvad er 'en storm'?

Storm er meget kraftig blæst. I Danmark oplever vi normalt storm langs kysterne, men blæser det af stormstyrke inde i landet kan det giver store problemer.

Når der er storm over Danmark overskrider vindhastigheden 24,5 m/s eller ca. 88 km/t.

Storm medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og vejstrækninger spærres. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik. Færdsel ude kan være forbundet med livsfare!

Når der varsles storm, der hvor du opholder dig, er det klogt i god tid at fjerne eller fastgøre løse genstande som f.eks. havemøbler samt at lukke og haspe vinduer. Forbered dig også på, at strømmen og eventuelt varmen kan gå. Læs eventuelt artiklen 'Tjek, om dit hus er stormsikkert' på bolius.dk, som du finder link til i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

Bil ramt af træ

Er du ude at køre i stormvejr, så parker bilen et sted, hvor den ikke kan rammes af faldende træer eller andre genstande.

Under en storm er det sikreste sted, du kan opholde dig, i hjemmet eller i hvert tilfælde inden døre. Er du ude at køre, så parker bilen et sted, hvor den ikke kan rammes af faldende træer eller andre genstande.

I 'Værd at Vide'-boksen til højre finder du desuden link til siden 'Følg vinden med DMI'. Her kan du i detaljer læse om alle de produkter, vi har, som kan hjælpe dig sikket gennem blæsten.

Forhøjet vandstand

En storm er næsten altid ledsaget af forhøjet vandstand langs de kyster, der vender mod vindretningen, som oftest er vestlig. Forventes der forhøjet vandstand, sendes det ud som et selvstændigt varsel. Denne storm er ingen undtagelse.

Ved højvande tirsdag aften forventes vandstanden at ved den jyske vestkyst at komme over varslingskriterierne, der i vadehavet ved Esbjerg, Højer og Rømø er 2,4 meter over normalen, og for Thyborøn, Torsminde og Hvide Sande er 1,9 meter over normalen (se nedenfor).

5-døgns prognose af vandstand

Udviklingen i vandstanden ved tre vestjyske havne de kommende fem døgn. De tre havne kommer over varslingskriterierne tirsdag aften. Vandstanden falder derefter, men ikke engang ved lavvande kommer vandstanden under normalen de kommende fem døgn. De forventede vandstande er de første 2½ døgn beregnet med input ud fra vejrmodellen HIRLAM, og de efterfølgende døgn ud fra den globale model ECMWF. Grafik Jacob Woge Nielsen.

Forhøjet vandstand betyder, at vandet i hav og fjord står markant højere end normalt. Bådebroer, moler og evt. kajanlæg kan i en periode stå under vand. Der varsles om forhøjet vandstand, når vandet forventes at give problemer i form af digegennembrud og oversvømmelser langs de berørte kyster. Bor du udsat, bør du forberede dig i god tid, når DMI varsler forhøjet vandstand. Forbered dig også på, at strømmen og eventuelt varmen kan gå.

Et vådt døgn

Lavtrykket bringer også en del regn med sig. Det giver en øget risiko for væltede træer, fordi træernes rødder er det lettere at trække op for et kraftigt vindstød, hvis de står i en våd jord.

Tirsdag eftermiddag breder regn sig ind over landet vestfra, og frontregnen slipper først Danmark natten til onsdag. En overgang natten til onsdag får vi en blanding af regn og byger, mens lavtrykscenteret passerer. Onsdag har fronterne sluppet os, og vi får ’bagsidevejr’ med byger, der til dels bliver med hagl.

I løbet af døgnet fra tirsdag eftermiddag til onsdag aften forventes der at komme op mellem 20 og 30 millimeter, hvilket knapt halvdelen af klimanormalen for nedbør i januar.

Sådan reagerer beredskabet på et varsel

Allerede mandag udsendte DMI stormvarsel og varsel om forhøjet vandstand for dele af Jylland. Det får beredskabet til at reagere - men hvordan?

Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted indkalder ekstra mandskab og gør materiellet klar til at assistere de kommunale redningsberedskaber. På alle styrelsens jyske beredskabscentre i Thisted, Herning og Haderslev er ekstra vagthold med befalingsmænd og værnepligtige klar til at assistere kommunale redningsberedskaber og politiet, og styrelsens frivillige er blevet varslet om, at der kan blive brug for deres indsats.

Samlet set er 45 befalingsmænd og værnepligtige klar til at assistere i det jyske udover de 45, der udgør det normale beredskab. Hertil kommer frivillige. Materiel og udstyr er desuden klargjort og tjekket en ekstra gang.

2. januar 2012.

Viden om vejr og klima

Se alle