Klimaformidling - en forpligtelse under FN's klimakonvention

DMI's udsendte ved COP18 i Doha, Qatar, Tina Christensen, fortæller her, hvordan forhandlingerne i de mindre grupper og under knap så megen mediebevågenhed også er vigtige og kommer til at påvirke vores hverdag.

I de internationale klimaforhandlinger er det de store slagsmål om forpligtelser til at begrænse udledninger af drivhusgasser, diskussioner om finansieringsmekanismer og fastlæggelsen af rammerne for en ny bindende aftale, der har den største bevågenhed.

Men i de mindre lokaler foregår sideløbende andre vigtige forhandlinger, for eksempel om den brede formidling af klimaforandringerne. Hvis der skal ske handling lokalt, er det vigtigt at verdens befolkning har en viden om og forståelse af klimaforandringerne og deres betydning. Og for at politikerne skal kunne blive enige om globale tiltag, er opbakning fra befolkningerne essentiel.

Under klimakonventionen forpligter medlemslandene sig til uddannelse i og formidling af klimaforandringer. To fem-årige arbejdsprogrammer har afløst hinanden indenfor klimaformidling, men det seneste program udløber i år.

Klimakonvention 2012

Umiddelbart efter at parterne blev enige om at vedtage det nye arbejdsprogram efter mange timers forhandlinger om tekstens udformning, var stemningen i lokalet præget af smil og glæde, og gensidige lykønskninger og anerkendelse af den ikke uanselige arbejdsindsats leveret fra mange sider fløj gennem luften.

Under stor bevågenhed fra NGO'er som altid er stærkt repræsenteret ved klimaforhandlingerne, har klimakonventionens parter forhandlet sig frem til et nyt 8-årigt arbejdsprogram til implementering af konventionens artikel 6 om uddannelse og formidling.

Mange ulande lægger stor vægt på implementeringen af artikel 6 og bifalder i høje toner vedtagelsen af det nye Doha arbejdsprogram i forventning om at befolkningerne får en forståelse for klimaforandringer, deres effekt og hvordan man kan håndtere udfordringen. For alle lande gælder, at en befolkning, der er vidende om klimaforandringerne, er en forudsætning for at politikere og myndigheder har opbakning til klimatiltag.

DMI's klimaformidling indgår som en naturlig del af Danmarks forpligtelse i denne sammenhæng. DMI har mange formidlingstilbud i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen, Kulturnatten, Forskningens Døgn samt forskellig anden undervisnings- og foredragsaktivitet, og ikke mindst har DMI en overordentlig informativ og meget velbesøgt hjemmeside.

6. december 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram