IPCC ser indad - så fremad

FN's klimapanel IPCC efterkommer mange af de anbefalinger, som en evaluering af panelet lagde frem for nyligt. Det er en af konklusionerne på klimapanelets 32. plenarmøde i havnebyen Busan, Sydkorea. Mødets andet helt store punkt var vedtagelsen af køreplanen for syntesen af IPCC’s 5. hovedrapport, der udkommer i 2013 og 2014.

IPCC's vigtige og omfattende arbejde anerkendes, men IPCC’s processer og procedurer  kan forbedres på nogle områder. Det var meldingen i evalueringen fra den internationale sammenslutning af videnskabsakademier, InterAcademy Council (IAC) til opdragsgiverne: FN's generalsekretær Ban Ki-Moon og IPCC's formand Rajendra Pachauri i august i år.

På mødet i Sydkorea behandlede IPCC de mange anbefalinger og forslag, som evalueringen kom med, og flere af dem bliver nu taget til efterretning.

Panel til IPCC-møde

IPCC-møde i Busan. Foto Povl Frich.

"IPCC er glade for anbefalingerne fra IAC og har nu truffet de overordnede beslutninger, der skal til, for at imødekomme dem," siger DMI's Katrine Krogh Andersen, der deltog i mødet for Danmark. Samtidig er der nedsat fire arbejdsgrupper, der inden næste møde udarbejder præcise forslag til, hvordan anbefalingerne gennemføres i praksis. "Det vil bidrage til at sikre nye klimavurderinger af høj kvalitet, hvor der samtidig bliver mere fokus på god kommunikation," siger Katrine Krogh Andersen.

IAC anerkender i evalueringen IPCC's vigtige og omfattende arbejde igennem de sidste tyve år, især udarbejdelsen af de omfattende hovedrapporter. Evalueringen pegede på, at IPCC burde foretage ændringer i organisationen, udarbejde en kommunikationsstrategi, sikre mere gennemskuelighed i udvælgelsen af forfattere og benyttet litteratur.

Køreplanen er klar

IPCC's næste hovedrapport - den 5. i rækken - er planlagt til at udkomme i 2013 og 2014, og mødet i Sydkorea havde også den på dagsordenen.

"Nu ser vi fremad og fokuserer på den 5. hovedrapport, og på mødet godkendte vi hovedoverskrifterne i den synteserapport, der skal indgå i rapporten," siger DMI's udsendte.

De fem hovedoverskrifter er:

  • Formål og indledning
  • Observerede ændringer og deres årsager
  • Fremtidige klimaændringer, indvirkninger og risici
  • Klimatilpasning og modvirkning - virkemidler
  • Transformation og systemændringer

Inden hovedrapporten endeligt udkommer, udgiver panelet særrapporter om vedvarende energi og risikohåndtering ved klima-ekstremer og katastrofer.

15. oktober 2010

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram