Drivhuseffekt

Her kan du få svar på nogle klassiske spørgsmål omkring drivhuseffekten.

Er drivhuseffekten et naturligt fænomen? Åbn open icon luk close icon

Ja, de vigtigste drivhusgasser er naturligt tilstede i atmosfæren. Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være omkring 30 °C lavere end i dag. Mennesket har dog forøget koncentrationen af drivhusgasser, hvilket forøger Jordens gennemsnitstemperatur

Hvilke gasser er drivhusgasser? Åbn open icon luk close icon

De vigtigste drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Andre drivhusgasser er: CFC-gasser, lattergas (N2O) og ozon (O3).

Hvor kommer de menneskeskabte drivhusgasser fra? Åbn open icon luk close icon

Menneskeskabte ændringer i koncentrationerne af drivhusgasser stammer fra:

Kuldioxid (CO2):

Afbrænding af olie, kul og naturgas (industri, opvarmning, transport), samt cementproduktion.

Methan (CH4):

Biologiske processer (kreaturer, risdyrkning) samt tab i forbindelse med udnyttelse af naturgas.

Lattergas (N2O):

Industrielle processer, afbrænding af biomasse og brug af kvælstofgødning.

CFC-gasser:

Industriel brug (køleanlæg, produktion af skumplast og som opløsningsmiddel).

Ozon (O3):

I atmosfærens nederste lag stammer ozon især fra trafikken.

Hvor kan jeg læse mere om drivhuseffekten? Åbn open icon luk close icon

Læs mere i vores spændende temaer om drivhuseffekten og drivhusgasser.

Viden om vejr og klima

Se alle