Undervisningsmateriale

Her samles undervisningsmateriale som bygger på eller er reltateret til DMI's Klimaatlas.

Undervisningsforløb: ”Vandkamp”

LIFE fonden har udviklet et gratis undervisningsforløb for gymnasier i samarbejde med DMI og Klimaatlas som handler om lokal klimatilpasning og oversvømmelser. Forløbet bygger på data og modeller og elever skal udvælge de bedst egnede løsninger til deres lokalområder.

Find forløbet via linket her

Film: ”Matematikken bag DMI's klimamodeller”

Klimaatlas kan også bruges i matematik-undervisningen. DMI har medvirket i et projekt støttet af Novo Nordisk Fonden om at trække virksomhederne ind i undervisningen med fokus på matematik. Det er resulteret i en film på 40 minutter om matematikken i DMI's klimamodeller samt undervisningsmateriale med data fra klimaatlas. Materialet er målrettet matematik i folkeskolens 9. klasse og gymnasier fra 1. til 3.G.

Find filmen og materialet via linket her

Undervisningsdokument (PDF) og andre filer (zip) til filmen kan også downloades her.

Klimadata til undervisning

Klimaatlas indeholder klimadata, som også er velegnet til brug i en undervisningskontekst. På datasiden findes data på national og kommune niveau som 30-års gennemsnit, både som kort, grafer og f.eks. Excel-ark.

Til gymnasie-niveau eller lignende har vi desuden forberedt nogle datasæt, der giver mulighed for at gå i dybere detalje. De nedenstående filer indeholder den forventede fremtidige temperatur og nedbør som gennemsnit for hele Danmark. Regnearkene indeholder årlige gennemsnit fra alle klimamodellerne bag Klimaatlas for alle tre udledningsscenarier.

Du kan læse om hvordan data i Klimaatlas er blevet til her.

Andre datatyper kan også leveres. Kontakt klimaatlas her.

Andre Værktøjer

  • IPCC interactive atlas - Sammenlignelige data til Klimaatlas på den globale skala
  • KAMP -  Miljøstyrelsens screeningsværktøj der viser de områder, hvor der er mulige klimapåvirkninger
  • HIP - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering’s Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
  • Kystplanlægger – Kystdirektoratets værktøj til vurdering af fremtidig kysterosion og klimapåvirkninger
  • Klimanormaler – DMI’s målinger af Danmarks nuværende og historisk klima

Viden om vejr og klima

Se alle