Internationale stillinger

Her finder du links til ledige stillinger i de tre store, internationale meteorologiske organisationer EUMETSAT, WMO og ECMWF.
 

Ledige stillinger hos EUMETSAT
EUMETSAT har ansvaret for de europæiske satellitbaserede meteorologiske observationer. Organisationen har hovedkontor i Darmstadt, Tyskland.

Ledige stillinger hos WMO
WMO er FN's verdensmeteorologiske organisation og repræsenterer dermed 191 medlemsstater og territorier. WMO fastsætter retningslinjer for det internationale samarbejde, som omfatter de globale meteorologiske observations- og kommunikationssystemer. Organisationens hovedkontor ligger i Geneve, Schweiz.

Ledige stillinger hos ECMWF
ECMWF er det europæiske meteorologiske regnecenter. Centrets udvikler mellemfristede vejrudsigter (tre-ti dage eller mere) og samler og lagrer meteorologiske data. ECMWF ligger ca. 70 kilometer vest for det centrale London, England.

Viden om vejr og klima

Se alle