DMI som arbejdsplads

En tryg og udviklende arbejdsplads
DMI arbejder med psykologisk tryghed. Vi giver hinanden mulighed for trygt at dele tvivl, fejl og kritik. Vi sætter pris på stærke relationer, og samles hver fredag til Kollokvium, hvor meteorologerne fortæller om weekendens vejr, og en af vores afdelinger holder et kort oplæg om hvad der rører sig hos dem. Vi holder løbende udviklingssamtaler, trivselsmålinger og ledelsesevalueringer for at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde endnu bedre sammen. Derudover holder vi årligt lønforhandlinger og indstiller til opnormeringer til special- og chefkonsulent, som er en anledning til at anerkende vores dygtige medarbejdere og sikre din fortsatte karriereudvikling.

En mangfoldig arbejdsplads
DMI huser mange uddannelsesbaggrunde, der afspejler det brede felt af opgaver – meteorologer, hydrologer, geografer, ingeniører, IT-udviklere, økonomer og generalister. Mange kommer fra udlandet, og vi kommunikerer både på dansk og på engelsk. I DMI er vi 40% kvinder og et mål for os, er er at få flere kvinder i ledelsen og efter et års forstærket indsats består Ledelsen af 27% kvinder. Arbejdet med mangfoldighed og lige muligheder står os nært og er højt på dagsordenen.

Fakta | Mod et mere mangfoldigt DMI

Igangværende initiativer, der skal styrke mangfoldigheden i DMI:

 • Et netværk af kvindelige ledere i DMI sparrer med hinanden og udveksler erfaringer.
 • DMI er med i barselsnetværket Inspired Beyond Babies for at sikre gode rammer for faglig og personlig udvikling samt trivsel for kolleger på barsel.

Fleksibel barselsorlov tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder, så barsel kan planlægges ud fra familiens behov.

En aktivitetsbaseret arbejdsplads

Vi arbejder aktivitetsbaseret fra vores åbne og lyse lokaler. Aktivitetsbaseret betyder, at du ikke er bundet til en fast plads, men kan gå derhen, hvor du bedst kan løse en given opgave i løbet af din arbejdsdag. Koncentration, fortrolighed, almindeligt skærmarbejde, kreative grupper, virtuelle møder – vi har indrettet områder, der tilgodeser de forskellige behov.

 

På DMIs hovedkontor på Sankt Kjelds Plads på Østerbro, sidder vi aktivitetsbaseret. Aktivitetsbaseret betyder, at du ikke er bundet til en fast plads, men kan gå derhen, hvor du bedst kan løse en given opgave i løbet af din arbejdsdag. Koncentration, fortrolighed, almindeligt skærmarbejde, kreativitet, virtuelle møder – vi har indrettet områder, der tilgodeser forskellige behov. I vores lokaler på Østerbro har vi desuden en rummelig kantine, der serverer varieret økologisk mad og så har vi Østerbros bedste udsigt fra vores tagterrasse. Udover lokalerne på Østerbro hører DMI også hjemme på vejrstationerne i Karup og Skrydstrup samt i Nuuk i Grønland.

 

Det praktiske

DMI har til huse fire steder i kongeriget. Hovedparten arbejder i vores lokaler på Østerbro, tæt på Lyngbyvej, Ryparken Station og metroen ved Vibenhus Runddel. Kantinen serverer varieret økologisk mad, der er frisk frugt, og kaffe i afdelingerne, og så har vi Østerbros bedste udsigt fra vores tagterrasse. Ud over lokalerne på Østerbro hører DMI også hjemme på flyvestationerne i Karup og Skrydstrup samt i Nuuk i Grønland.

 

En værdibaseret arbejdsplads
Fem kvaliteter udtrykker, hvem vi er, og hvordan vi forholder os til hinanden og verden omkring os. Det er værdier, som vi løbende skal udvikle for at kunne indfri de forventninger, vi møder. De fem ambitioner:

 • Stærk faglighed: Vi besidder en dyb og stærk faglighed. Vi tager ansvar for egen og kollegaers opgaveløsning på organisationens vegne.
 • Ordentlighed: Vi er samvittighedsfulde i vores opgaveløsning og som mennesker over for vores samarbejdspartnere og vores kolleger.
 • Mod: Vi har mod til at åbne os over for andre og påtage os nye opgaver. Vi stiller os til rådighed og er nysgerrige over for vores omverden. Vi har mod til at tale om det, der er relevant for vores arbejde – også om det, der er svært.
 • Stolthed: Vi agter DMI indad- og udadtil. Vi er loyale over for de beslutninger, der træffes internt, og støtter dem eksternt.
 • Rummelighed: Vi rummer mange forskellige fagligheder og typer af mennesker, hvilket afspejler sig i en alsidig og mangfoldig kultur. Vi bruger en anerkendende og uformel omgangstone på arbejdspladsen.
Fakta | Som medarbejder i DMI får du
 • Nyansatte parres med en buddy og et skræddersyet introforløb med oplæring i systemer og processer.
 • Løbende kurser i DMI Akademi, hvor du lærer mere om organisationen og de forskellige opgaver.
 • Fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde
 • Fem særlige feriefridage med løn ud over de fem ugers almindelig ferie.
 • Attraktive barselsvilkår og tilbud om medlemskab i barselsnetværket Inspired Beyond Babies.
 • To årlige omsorgsdage med løn pr. barn frem til barnet fylder syv år.
 • Barns første og anden sygedag med løn.

Følg os på sociale medier for at få endnu bedre indblik i vores arbejde i DMI:

Se vores ledige stillinger her.

Viden om vejr og klima

Se alle