Topografi

Jævn is

Jævn is.

Jævn is

Jævn is er havis, der hverken er påvirket af deformation eller vejret.

 

 

 

 

 

Deformeret is

Overlappende flager.

Deformeret is

Deformeret is betegner is, der er presset sammen og tvunget op eller ned.

Overlappende flager

Overlappende flager er flager, der er skubbet delvist ind over hinanden på grund af et sideværts tryk.

 

 

 

Fingeroverlappende flager

Fingeroverlappende flager.

Fingeroverlappende is

Fingeroverlappende is er is, hvor flagerne grener sig ind over og ind under hinanden og giver et indtryk af, at der er fingre. Findes ofte i tyndis og gråis.

 

 

 

 

 

Skrueisvold

Skrueisvold.

Skrueisvold

En skrueisvold er en ryg eller væg af is, som er blevet tvunget opad på grund af pres.

 

Ny skrueisvold betegner en skrueisvold med skarpe tinder med en hældning omkring 40°, og hvor de enkelte tinder er synlige ved overflyvning i lav højde.

 

Vejrpåvirket skrueisvold bruges om let afrundede toppe med en hældning på 30°-40°, hvor de enkelte isstykker ikke kan skelnes fra luften.

Skrueisvold

Skrueisvold.

Stærkt vejrpåvirket skrueisvolde har meget afrundede toppe, og hældningen er på 20°-30°.

 

Gammel skrueisvold er en stærkt forvitret skrueisvold, hvor terrænet bedst kan beskrives som undulerende.

 

Sammenfrosset skrueisvold betyder, at de forskellige isstykker er frosset sammen i bunden.

Skrueisvold

Skrueisvold.

Skrueis betegner is, der er dynget tilfældigt op oven på hinanden, og som danner en skrueisvold eller væg. Den findes ofte ved vinteris.

 

Skrueiszoner er områder, hvor skrueis af samme type findes i større mængder.

 

 

 

Isknolde

Isknolde.

Isknolde

Isknolde er dannet af is, der er blevet mast op ved sideværts tryk, så de ligner en høj. Disse kan benævnes nye eller forvitrede alt efter deres overfladeudseende. Den tilsvarende del af isen, der stikker ned under overfladen, kaldes en isballe.

Knoldet is er stykker af havis, der er væltet tilfældigt op over hinanden, så de danner en ujævn overflade.

 

Stående flage

Stående flage.

Stående flage

En stående flage er en flage, som står lodret eller hældende og er omgivet af relativ jævn is.

 

 

 

 

 

Undervandsisfod

Undervandsisfod.

Undervandsisfod 

En undervandsisfod er et fremspring under vandet fra en isvæg, isfront, isbjerg eller flage, og er resultatet af en større erosion af isen over vandet end under vandet.

 

 

 

 

 

Bar is

Bar is.

Bar is

Bar is er is uden snedække.

 

 

 

 

 

 

Snedækket is

Snedækket is.

Snedækket is

Snedækket is kan forekomme som helt almindeligt snedække, sneskavler og snedriver.

 

Sneskavler

Sneskavler er skarpe, uregelmæssige kamme på overfladen, skabt af vindens påvirkning. På drivis er disse kamme parallelle med den vindretning, der var fremherskende, da de blev dannet.

 

Snedriver

Snedriver.

Snedriver

Snedriver er sne aflejret af vinden op ad genstande. Hvis driven er halvmåneformet og spidserne peger bort fra vinden, kaldes den en Snebarkan.

 

 

 

Temaansvarlig Keld Qvistgaard
Opdateret 10. april 2019.

Viden om vejr og klima

Se alle