Koncentration

Koncentration angiver gennemsnitstætheden af is i et område i ottendedele eller tiendedele. Dog bruges kun tiendedele her, da det er dens mest brugte deling.

Kompakt drivis

Kompakt drivis.

Kompakt drivis

Kompakt drivis har en koncentration på 10/10, og intet vand er synligt mellem flagerne. Hvis flagerne  er frosset helt sammen, kaldes det Sammenfrosset drivis.

 

 

 

 

Meget tæt drivis

Meget tæt drivis.

Meget tæt drivis

Meget tæt drivis er af koncentrationen 9/10 hen imod 10/10.

 

 

 

 

 

Tæt drivis

Tæt drivis.

Tæt drivis

Tæt drivis er 7/10 til og med 8/10, hvor flagerne for det meste rører hinanden.

 

 

 

 

 

Åben drivis

Åben drivis.

Åben drivis

Åben drivis er fra 4/10 til og med 6/10. Her er der mange render og klarer, og flagerne berører for det meste ikke hinanden.

 

 

 

 

 

Spredt drivis

Spredt drivis.

Spredt drivis

Spredt drivis er af koncentrationen 1/10 til og med 3/10.

 

 

 

 

 

 

Åbent vand

Åbent vand.

Åbent vand

Åbent vand betegner, at der er mindre end 1/10 havis, og besejling derfor kan ske uhindret.

 

 

 

 

 

Ingen havis

Ingen havis.

Ingen havis

Ingen havis betyder, at der er isfrit, bortset fra at der kan være is af landoprindelse til stede, dog uden at koncentrationen må overstige 1/10.

 

 

 

 

Isfrit hav

Isfrit.

Isfrit

Isfrit bruges kun, når der er absolut ingen is til stede.