Havis-leksikon

Havisleksionet indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige typer af havis. De beskrevne begreber anvendes i det daglige arbejde med havis rundt omkring i verden, og denne DMI-version er baseret på World Meteorological Organizations officielle isnomenklatur.

DMI's version af isnomenklaturen findes i pdf format.

De fleste billeder i havisleksikonet er fra Grønland, inklusiv satellitbillederne.

Temaansvarlig Keld Qvistgaard
Opdateret 10. april 2019.

Viden om vejr og klima

Se alle