Fortolkning af iskort

Koden og symbolerne på de iskort der udarbejdes af Istjenesten følger World Meteorological Organizations (WMO) konvention for beskrivelse af havis. Koden er beskrevet i figurerne nedenfor.

Ægkoden

 

Iskoncentrationskoden

 

Symboler og linier

Viden om vejr og klima

Se alle