Prognosedata

Frisættelse af DMI’s prognosedata

DMI planlægger med udgangen af 2022 at frisætte sine prognosedata. Prognosedata dækker over DMI’s fire operationelle modeller, der hver især dækker over prognoser for atmosfæren, havet og havisen.

De fire operationelle modeller, der pt. er planlagt at sætte fri, kan ses på grafikken til højre.

Data kan hentes via DMI’s API, og de vil forventeligt blive udstillet som GRIB-filer.

Frisættelsen af prognosedata i 2022 sker parallelt med et andet stort projekt på DMI – nemlig at vi også skal skifte supercomputer.
Tidsplanen for frisættelse af prognosedata afhænger af denne flytning af data, og derfor kan dataformat, område og modelopløsning ændres i forbindelse med migreringen.

Du kan læse mere om modellerne og den forventede tidsplan for, hvornår de frisættes her


Opdateret den 20. april 2022.
Siden opdateres løbende.

DMI's frie vejrmodeller

Viden om vejr og klima

Se alle