Observationer

Her på siden kan du se og downloade udvalgte observationer fra DMI's målestationer i Danmark og Grønland. Læs mere om, hvordan du downloader data.

Observationsdata er såkaldte rå-data, hvilket betyder, at de ikke er kvalitetskontrollerede eller på anden vis behandlede. Du kan læse mere her om, hvordan data måles.

Nedenfor kan du vælge land, parameter, målestation og periode. Ved valg af parameter får du en liste over stationer, hvor parameteren måles. Under grafen kan man se information om den valgte målestation, og hvilket årstal de forskellige parametre er tilgængelige fra.

Fuld adgang til data via API

Teknisk beskrivelse af hvordan du får adgang til Frie Data via API

Referenceværdien for vandstand er: DVR90 – Dansk Vertikalreference 1990

Observationsdata er tilgængelige fra 1953, men ikke alle parametre er blevet registret fra 1953. Der er således i løbet af årene kommet flere parametre til.

I tabellen til højre kan du se, fra hvilket år parametrene er tilgængelige fra. Under grafen er det også angivet, hvornår de enkelte stationer er blevet opsat. Hvis der ikke vises data i grafen betyder det, at der ikke er data for den angivne periode, station og parameter i DMI’s databaser.

Nedbør bliver én gang i døgnet målt manuelt i Danmarkshavn, Ittoqqortoormiit og Narsarsuaq. DMI modtager disse data én gang om måneden, hvorefter data vil være tilgængelige. Der kan være tilfælde, hvor der mangler målinger for enkelte dage. I disse tilfælde kan en nedbørsmåling dække flere dage.

Det er muligt at hente både DMI’s og Kystdirektoratets vandstands- og vandtemperaturmålinger igennem DMI’s Frie Data. Dette skyldes, at DMI og Kystdirektoratet deler myndighedsrollen om at måle og indsamle vandstandsdata i Danmark. Spørgsmål angående Kystdirektoratets data skal stilles til Kystdirektoratet.

Viden om vejr og klima

Se alle