Ofte stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål om Frie Data, eller mangler du forklaring på et fagudtryk? Så er der hjælp at hente her.

DMI giver i de kommende år nem og fri adgang til DMI’s data. Private og offentlige virksomheder kan anvende DMI’s data til en mere effektiv ressourceudnyttelse i eksempelvis landbruget, energi- og forsyningssektoren samt inden for logistik og transport.

Herunder finder du spørgsmål og svar samt en ordbog for Frie Data. Mangler du et svar eller et ord, har du også mulighed for at kontakte DMI via 'Kontakt' nederst på alle sider.

Hvad betyder ... ? Ordbog for Frie Data Åbn open icon luk close icon

API

API er en forkortelse for Application Programming Interface og er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software.
Frie Data API er således en løsning, hvor DMI stiller data til rådighed for brugere, som vil lægge data ud på egen hjemmeside, APP eller andre IT-systemer.

REST

Frie Data API er en REST-service (Respresentational State Transfer), altså en teknisk integration mellem it-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en it-løsning til brug for andre it-løsninger. Den primære målgruppe for dette er professionelle brugere.

JSON-format

JSON står for ”JavaScript Object Notation”, og er et kompakt filformat til udveksling af data. JSON er et tekstformat, som er uafhængigt af programmeringssprog og platform og kan nemt laves om til andre filformater som eksempelvis .csv og .xml.

GovCloud

GovCloud er en cloud-løsning, som udbydes af Statens IT. GovCloud består af komponenter, der enten er købt eller er open source, som Statens IT herefter har konfigureret. DMI anvender GovCloud i forbindelse med udstillingen af DMI’s frie data.

Hvornår bliver DMI’s data tilgængelige? Åbn open icon luk close icon

DMI’s data frisættes i seks etaper frem mod 2023. I første omgang er det meteorologiske observationsdata, som frisættes:

2020: Meteorologiske observationsdata
2020: Oceanografiske observationsdata
2020: Lyndata
2021: Klimadata
2021: Radardata
2022: Prognosedata

I hvilke formater kan jeg få data? Åbn open icon luk close icon

Under Observationer kan du hente en graf over udvalgte parametre i bestemte tidsperioder i PNG-format samt hente grafens data i CSV-format.
Igennem Frie Data API'er kan du få adgang til alle observationsdata i JSON-format.

Hvilke data kan jeg få gennem DMI’s Frie Data hjemmeside og API'er? Åbn open icon luk close icon

DMI’s store mængder data bliver gjort frit tilgængelige i seks faser frem mod 2023. 

Du kan nu hente data fra de tre første bølger, nemlig meteorologiske og oceanografiske observationsdata samt lyndata.

Hvad må jeg bruge data til? Åbn open icon luk close icon

DMI’s meteorologiske data står til fri afbenyttelse herunder videredistribution og bearbejdning. Der må dog ikke ændres i de faktiske data, som hentes fra DMI.
For yderligere information om vilkår for anvendelsen af data henvises til brugsvilkår for DMI's Frie Data.

Hvorfor skal jeg oprette mig som bruger for at anvende DMI’s API’er til Frie Data? Åbn open icon luk close icon

Du skal oprette dig som bruger af flere årsager. Dels vil DMI gerne være i stand til at kontakte brugerne og vejlede om anvendelsen af API’erne samt informere om servicevinduer, nedbrud og versionsændringer af et API. Dels vil vi gerne opnå indblik i, hvordan vores data anvendes, så vi kan udvikle nye - samt forbedre vores services.

Vi henviser i øvrigt til brugsvilkår for DMI's Frie Data for yderligere information.

Kan jeg fremsøge DMI’s Frie Data fra alle applikationer og platforme? Åbn open icon luk close icon

DMI’s API er REST-baseret og dermed uafhængigt af platform og programmeringssprog.

Hvad er forskellen på Frie Data Observationer og Vejrarkivet på dmi.dk? Åbn open icon luk close icon

Forskellen på Frie Data Observationer og Vejrarkivet er, at observationer fra Frie Data er rå observationsdata og går helt tilbage til 1951. Data i Vejrarkivet er derimod kvalitetskontrollerede data fra 2011 og frem til nu.
Endvidere udstilles der kun data fra DMI-målere på observationssiden og dermed ikke data fra 3.parts målere, som der gør i Vejrarkivet.
Data kan desuden hentes på flere måder fra Frie Data.

Hvad er DMI-målere? Åbn open icon luk close icon

DMI-målere sidder på målestationer ejet af DMI. Andre stationsejere er f.eks lufthavne, Kystdirektoratet og Spildevandskomitéen.

Spørgsmål til målinger fra tredjeparter skal stilles til rette myndighed.

Kan jeg hente 3. parts data? Åbn open icon luk close icon

Frie Data indebærer generelt kun DMI’s egne data. Dog har DMI i visse sammenhænge et samarbejde med andre myndigheder, der gør, at vi også kan stille deres data til rådighed.
Da DMI og Kystdirektoratet deler myndighedsrollen om at måle og indsamle vandstandsdata i Danmark, udstiller vi også KDI’s målinger via DMI’s API.
Spørgsmål vedrørende målinger fra KDI’s målere skal stilles til KDI.

Hvilke typer målestationer har DMI? Åbn open icon luk close icon

SYNOP stationer (Surface SYnOPtic observations) – Vejrstationer som registrerer en bred vifte af meteorologiske parametre, som for eksempel temperatur, vind, sigtbarhed og skyer.

Pluvio stationer – Stationer som måler nedbør. DMI har i Danmark et netværk af pluvio-stationer.

Snestationer – Stationer, hvor snedybde og snedække bliver målt manuelt.

Hvad betyder det, at meteorologiske observationsdata ikke er kvalitetskontrollerede? Åbn open icon luk close icon

Data leveres i realtid og understøttes 24/7, så myndigheder og erhverv har mulighed for at bruge data direkte i egne systemer. De meteorologiske observationsdata kvalitetskontrolleres ikke inden de udstilles, og derved kan der i sjældne tilfælde forekomme fejl eller mangler.

Hvorfor mangler der data? Åbn open icon luk close icon

Der kan i sjældne tilfælde forekomme manglende data, for eksempel når en parameter ikke er målt af målestationen pga. fejl på instrumenter eller strømnedbrud.

Hvordan håndteres hul i observationsrækker Åbn open icon luk close icon

Eventuelle huller i observationsrækker udfyldes ikke i forbindelse med udstilling af data.

Hvor finder jeg DMI Frie Data's API-dokumentation? Åbn open icon luk close icon

Du finder dokumentation for DMI’s API her.

Hvordan bruger jeg DMI's Frie Data API'er? Åbn open icon luk close icon

Du kan finde den tekniske dokumentation for Frie Data via dette link.
Her kan du finde brugerguides og eksempler på, hvordan du kalder og bruger DMI's API'er.

Kan jeg få flere parametre end dem anført under observationer? Åbn open icon luk close icon

Ved hjælp af Frie Data API'er kan du få adgang til alle DMI's observationsdata

Hvad er DMI’s myndighedsrolle? Åbn open icon luk close icon

DMI er national myndighed og videncenter indenfor vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind- og udland med stærkt fokus på, at DMI's viden skal skabe værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring. DMI's data om vejr, hav og klima vil frem mod 2023 gøres offentligt tilgængelige.

DMI er en del af Klima, Energi- og Forsyningsministeriet.

Hvorfor kan jeg ikke få Frie Data for Færøerne? Åbn open icon luk close icon

Frisættelsen af DMI’s data omhandler i udgangspunktet kun data fra DMI’s egne målestationer. Da DMI ikke ejer målestationer på Færøerne, er disse data ikke tilgængelige her.

Hvor kan jeg få hjælp? Åbn open icon luk close icon

Har du spørgsmål vedrørende DMI’s Frie Data, DMI's API eller andet i relation til DMI’s Frie Data, kan du skrive til os ved at gå til DMI's kontaktformular her eller ved at ringe til DMI’s kundecenter på tlf: +45 39 15 75 00.
Åbningstider: mandag til torsdag 9.00-12.00 og fredag 9.30-12.00.

Har testbrugere været inddraget i arbejdet med Frie Data? Åbn open icon luk close icon

I arbejdet med at frigive Frie Data har DMI haft en testbrugergruppe, hvor en række professionelle brugere har deltaget. Derudover er der gennemført brugertest af underhjemmesiden om Frie Data på dmi.dk

Hvad er oppetiden på DMI’s Frie Data API'er? Åbn open icon luk close icon

DMI tilstræber en oppetid på 99 %.

Sådan henter du Frie Data

Her kan du læse om, hvordan du henter og bruger Frie Data.

Sådan måles data

Her kan du læse om udvalgte parametre. Hvordan måler vi observationer, og hvad er enheden?

Sådan bruger andre DMI's Frie Data

Her kan du læse om, hvordan andre vil bruge DMI's data.

Guides

Se alle guides til Frie Data.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om DMI's Frie Data.

Sådan måles data

Her kan du læse om udvalgte parametre. Hvordan måler vi observationer, og hvad er enheden?

Sådan bruger andre DMI's Frie Data

Her kan du læse om, hvordan andre vil bruge DMI's data.

Viden om vejr og klima

Se alle