Klimanormaler for Færøerne

Her på siden finder du klimanormaler for Færøerne for normalperioderne 1961-1990, 1981-2010 og 1991-2020.

Bemærkninger

For klimanormalen 1961-1990 og 1991-2020 er nedbørdøgn opgjordt på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør.

Klimanormalen 1981-2010 for solskin kan ikke sammenlignes med solskin i klimanormalen 1991-2020, da to forskellige måleinstrumenter er blevet brugt til at måle solskin i hver klimanormal.

Klimanormalen for 1981-2010 (DMI Rapport 18-19) er kun beregnet på de nordatlantiske stationer, der findes i DMI's historiske datasamlinger "DMI Historical Climate Data Collections" (DMI Report 20-05). 

Summeret nedbør er opgivet i decimaltal for udvalgte stationer, da klimanormalen 1961-1990, for disse stationer, er blevet genberegnet. 

For mere information om klimanormalen 1991-2020 for Færøerne se DMI Rapport 21-13

Tórshavn Åbn open icon luk close icon
Vága Floghavn Åbn open icon luk close icon


Årsværdier for klimanormaler (1961-1990) (1981-2010)

Parameter Tórshavn
(1961-1990)
Vaga floghavn
(1961-1990)
Tórshavn
(1981-2010)
Tórshavn
(1991-2020)
Summeret nedbør (mm)* 1283,9 1555 1321,3 1399,2
Nedbørdøgn ≥ 0,1 mm (antal) 273 281 - 264,3
Nedbørdøgn ≥ 1,0 mm (antal) 209 215 - 192,0
Nedbørdøgn ≥ 10,0 mm (antal) 45 52 - 44,5
Middel af maksimumtemperatur (°C) 8,6 8,0 8,8 9,0
Middeltemperatur (°C) 6,5 6,0 6,8 7,0
Middel af minimumtemperatur (°C) 4,4 3,9 4,7 4,9
Summeret solskin (timer) 840 - 868,2 1002,1

Flere vejrdata

Gå til klimanormaler for Danmark.
Gå til klimanormaler for Grønland.
Tilbage til Vejrarkivet.

Viden om vejr og klima

Se alle