Klimanormaler for Færøerne

Her på siden finder du klimanormaler for Færøerne for normalperioderne 1961-1990, 1981-2010 og 1991-2020.

Bemærkninger

For klimanormalen 1961-1990 er nedbørdøgn opgjordt på dage hvor der er faldet mere end eller lig med 1 mm nedbør.

Klimanormalen (1991-2020) er foreløbige værdier. Grafen viser kun værdier for de forgangne måneder og vil løbende blive opdateret.

Klimanormalen (1981-2010) for solskin kan ikke sammenlignes med solskin i den foreløbige klimanormal (1991-2020), da to forskellige måleinstrumenter er blevet brugt til at måle solskin i hver klimanormal.

Klimanormalen for 1981-2010 (DMI Report 18-19) samt den foreløbige klimanormal for 1991-2020 er indtil videre kun beregnet på de nordatlantiske stationer, der findes i DMI's historiske datasamlinger "DMI Historical Climate Data Collections" (DMI Report 20-05).

Summeret nedbør er opgivet i decimaltal for udvalgte stationer, da klimanormalen 1961-1990, for disse stationer, er blevet genberegnet. Når klimanormalen 1991-2020 er færdig, vil data for alle stationer blive genberegnet.

Tórshavn
Vága Floghavn


Årsværdier for klimanormaler (1961-1990) (1981-2010)Flere vejrdata

Gå til klimanormaler for Danmark.
Gå til klimanormaler for Grønland.
Tilbage til Vejrarkivet.