En tør årstid

Et andet kendetegn på foråret er, at det er en relativ tør årstid. I alt falder der 135 millimeter nedbør i løbet af marts, april og maj, og det gør foråret til den tørreste af de fire årstider.

Februar er det tørreste måned for hele året. Her falder i gennemsnit blot 38 millimeter. Men ser vi på årstider, så er foråret det tørreste og det er april, som er det tørreste måned i foråret.

I gennemsnit for april måned falder der samlet 41 millimeter nedbør, og da februar er et par dage kortere end april, giver det stort set den samme mængde nedbør i gennemsnit på dagsbasis.

Antallet af såkaldte nedbørdøgn er også lavest i foråret. Det regner i snit 27 ud af de 92 dage i marts, april og maj. Et nedbørdøgn er et døgn, hvor der falder mere end 0,1 millimeter nedbør på landsplan i perioden fra klokken 0:00 og 24 timer frem.

Når foråret er tørt, så er det fordi luften på den nordlige halvkugle gennemsnitligt har den laveste relative fugtighed på denne årstid. Det gælder altså ikke kun i Danmark, men er et generelt træk langs vore breddegrader.

Den relative fugtighed er luftfugtigheden angivet i % i forhold til den maksimale fugtighed ved pågældende temperatur. Jo lavere den relative fugtighed er - jo mindre sandsynligt er det, at der dannes nedbør.

Den tørre forårsluft opstår, når den stadigt mere magtfulde sol varmer op på vinterluften, der har et lavt absolut indhold af vanddamp (men et højt relativt indhold på grund af sin lave temperatur). Samtidig har vi ofte besøg af tørre, arktiske luftmasser i forårsperioden, og dem kommer der sjældent nedbør fra.

Det tørreste forår vi har oplevet, kom i 1974 hvor der blot faldt 46 millimeter. Ni år senere - i 1983 - satte vejret igen rekord for perioden marts til maj; denne gang blot i modsat retning. Her faldt hele 285 millimeter, eller ca. seks gange så meget som i 1974.

Temaansvarlig DMI kommunikation
Opdateret 6. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle