Resultatkontrakt og årsrapport

Udmøntning af resultatløn for DMI’ direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør 125.000 kr.

DMI's mål- og resultatplan 

Her kan du hente DMI's mål- og resultatplaner for de seneste fem år.

Mål- og resultatplan 2019

Mål- og resultatplan 2018

Mål- og resultatplan 2017 

Mål- og resultatplan 2016 og Koncernstrategi 2016

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2014
 

DMI's årsrapport

Her kan du hente DMI's årsrapporter for de seneste fem år. Årsrapporten er virksomhedens eksterne afrapportering og viser DMI's økonomiske og faglige resultater.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014 inkl. klimaregnskab

Årsrapport 2013 med klimaregnskab 2013
 

DMI på finansloven

Her kan du hente hele eller dele af finansloven 2018. 

Finanslov for 2018

Ministerhæfte § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet