Resultatkontrakt og årsrapport

Udmøntning af resultatløn for DMI’ direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2019 udgør 120.000 kr.”

DMI's mål- og resultatplan 

Her kan du hente DMI's mål- og resultatplaner for de seneste fem år.

Mål- og resultatplan 2020

Mål- og resultatplan 2019

Mål- og resultatplan 2018

Mål- og resultatplan 2017 

Mål- og resultatplan 2016 og Koncernstrategi 2016

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2014

DMI's årsrapport

Her kan du hente DMI's årsrapporter for de seneste fem år. Årsrapporten er virksomhedens eksterne afrapportering og viser DMI's økonomiske og faglige resultater.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

DMI på finansloven

Her kan du hente hele eller dele af finansloven 2018. 

Finanslov for 2018

Ministerhæfte § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet