Nu skal FN’s Klimapanel sætte sidste punktum i stor klimarapport

Om en uge bliver IPCC’s sjette hovedrapport afrundet med en synteserapport, der sammenstiller og opsummerer de vigtigste pointer fra de tre delrapporter. Den sjette hovedrapport vil stå som en videnskabelig hjørnesten de næste mange år.

I løbet af ugen skal 195 lande enes om et sammendrag af synteserapporten, der sammenstiller hovedpointerne i de tre første delrapporter, som udgør den sjette hovedrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC.

- FN’s Klimapanel har over de seneste to år fremlagt verdens fremmeste forskning inden for klimaets tilstand i fortid og fremtid, belyst konsekvenserne af klimaforandringer og vores tilpasningsmuligheder samt løsninger til, hvordan vi kan begrænse og modvirke klimaforandringerne. Nu bliver alle disse budskaber parret på tværs, så vi til sidst står med en bouillonterning af de stærkeste budskaber, som verdens politikere kan navigere efter, når de skal løse klimakrisen, siger Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI og afslutter:

- IPCC-rapporten vil stå som en videnskabelig hjørnesten i flere år frem. Rapporten vil være det bagtæppe, som de kommende klimatopmøder vil stå på, og det vil være den, der danner grundlag for de politiske diskussioner.

Synteserapporten sammenstiller på ca. 100 sider budskaberne fra de tre delrapporter, der har haft hvert deres fokus. Selve synteserapporten skal nu godkendes og koges yderligere ned til et stærkt koncentrat på ca. 30 siders sammendrag målrettet beslutningstagere verden over.

Selve godkendelsen af sammendraget er lidt af et tovtrækkeri mellem forskellige nationer, hvor alle i FN’s ånd skal nå til enighed om den præcise ordlyd og indhold af sammendraget. Det sker ved, at sammendraget gennemgås linje for linje, hvor de videnskabelige forfattere skal stå inde for formuleringerne, der skal være en videnskabelig balance, indholdet skal være relevant for beslutningstagere og være politisk neutralt – og så skal sammendraget være læsevenligt.

DMI er kontaktpunkt ved IPCC og repræsenterer Danmark under forhandlingerne, der varer fra i dag mandag den 13. marts til den 20. marts, hvor rapporten præsenteres for offentligheden.

Den danske mødedelegation på seks personer ledes af Adrian Lema og består bl.a. af klimavidenskabelig rådgiver og mangeårig deltager ved IPCC-møder Tina Christensen, som ser frem til, at den sjette hovedrapport står færdig.

- IPCC’s hovedrapporter er lang tid undervejs, da de skal hele vejen rundt om al tilgængelig viden om det globale klima. Den femte hovedrapport blev afsluttet i 2014 i København, nu gælder det den sjette i rækken, der i de næste mange år vil være det videnskabelige fundament under DMI’s klimavidenskabelige rådgivning og formidling og danne grundlag for vigtige klimapolitiske beslutninger verden over. Det bliver stort at få sat et punktum på denne hovedrapport, siger Tina Christensen.

Din abc til IPCC
IPCC blev oprettet i 1988 og står for ”Intergovernmental Panel on Climate Change” – det vi også kalder FN’s Klimapanel.

Klimapanelet udgiver ca. hvert 6. år en opsummering af den videnskabelige litteratur inden for klimaforskning og viden om klimaændringer. IPCC udfører altså ikke selv forskning, men indsamler viden og forsyner verden med en videnskabelig vurdering af klimaforandringerne og konsekvenserne af dem baseret på et repræsentativt og troværdigt udsnit af videnskaben fra verdens førende eksperter inden for klimaforskning.

IPCC kommer med løsningsforslag til, hvordan vi imødekommer klimaforandringer, men IPCC kommer ikke med nogen anbefalinger. Det er op til politikere og beslutningstagere at handle på den viden, som IPCC forsyner dem med.

DMI er kontaktpunkt mellem IPCC og regeringen
DMI er kontaktpunkt mellem IPCC og den danske regering. Derfor repræsenterer DMI Danmark ved IPCC-møder og står for koordinering af regeringshøringsprocesser. Desuden er DMI kontaktpunkt mellem IPCC og danske eksperter og giver input til nomineringer til forfatterhold og ekspertmøder. Derudover er det DMI, der står for den generelle information om IPCC’s arbejde og processer.

Fakta om den sjette arbejdscyklus

IPCC’s sjette arbejdscyklus begyndte tilbage i oktober 2015. Der er udgivet tre særrapporter i 2018 og 2019 – og nu afrundes den sjette hovedrapport med den endelige synteserapport, som sammenstiller viden fra de tre delrapporter udgivet i 2021-2022.

Tidslinje for IPCC’s hovedrapport i den sjette arbejdscyklus:
  • Delrapport 1 beskriver klimaets tilstand i fortid og fremtid (The Physical Science Basis) og udkom i august 2021.

  • Delrapport 2 udkom i februar 2022 og har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning (Impacts, adaptation and vulnerability).

  • Delrapport 3 udkom i april 2022 og beskriver løsninger til at modvirke og begrænse klimaforandringer (Mitigation of climate change).

  • I marts 2023 udkommer synteserapporten. Her sammenstilles og opsummeres viden fra de tre tidligere delrapporter.

Af Anja Fonseca, DMI Kommunikation
13. marts 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle