Nye og mere præcise beregninger af tidevandet er klar nu

Hvert år bliver prognoserne for tidevand genberegnet og forfinet, og næste år i rækken bliver lagt til tabellerne. I år har Grønland fået yderligere ni nye steder og Danmark ét nyt sted med tidevandsprognoser, mens 38 stationer i rigsfællesskabet har fået mere præcise prognoser for tidevandet.

DMI leverer tidevandstabeller for danske-, færøske- og grønlandske farvande, og tabellerne opdateres én gang årligt. Nu er tabeller for 2025 klar, og tabellerne for 2024 er opdateret tilsvarende. Med 10 nye stationer er der i alt beregnet tidevandsprognoser for 208 lokaliteter - 106 danske, 91 grønlandske og 11 færøske.

De nye i klassen
I år er der kun kommet én ny lokalitet til for de danske farvande: Kastrup Havn. Til gengæld har 30 stationer fået et eftersyn og er blevet genberegnet med længere tidsserier. Det giver lidt mere præcise beregninger for tidevandet.

I Grønland er der kommet ni nye lokaliteter til - tre i de sydgrønlandske farvande og seks i det store fjordsystem Nuup Kangerlua ved Nuuk. Desuden er 8 stationer blevet genberegnet med længere tidsserier.

Takket være nye og længere observationsserier fra hhv. søopmålingen i Geodatastyrelsen (GST) og det danske forsvars oceanografiske afdeling Joint GEOMETOC samt ASISAQ og DTU Space, har flere stationer fået et bedre grundlag og dermed mere præcise prognoser for tidevandet.

Flod eller ebbe, men i forhold til hvad?
Flere brugere har efterspurgt, at tidevandet er angivet i forhold til middelvandstand (nul reference), idet det er en mere naturlig reference end den officielle reference til det laveste astronomiske tidevand, hvis man hurtigt skal vurdere om det er høj- eller lavvande samt niveau i forhold til "normal". Den nye reference gælder nu for samtlige lokaliteter på DMI.dk/tidevand.

Ligeledes er tabellerne også tilgængelige i forhold til middelspringtids lavvande, som var referencen i gamle søkort, og som stadigvæk er efterspurgt.

Du finder prognoserne på for tidevand på dmi.dk og endnu mere tidevand i forhold til andre referencer end LAT: ocean.dmi.dk 

Af Mads Hvid Ribergaard, Oceanograf på Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
13. Marts 2024

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle