Usædvanlig våd oktober 2023 – bliver det mere normalt i fremtiden?

Oktober 2023 har budt på virkelig meget regn. Nogle steder så meget regn, at kloakker og afløb til tider har haft svært ved at følge med. Usædvanligt i dag – i fremtiden skal vi i vinterhalvåret vænne os til mere vand fra oven.

Efterår. De fleste tænker på regn og blæst – og dage der indbyder til sysler inden døre. Efter en relativ tør september har oktober gjort sit for at opfylde den beskrivelse. Efteråret trådte for alvor i karakter i efterårsferien, der bød på en insisterende østenvind, forhøjet vandstand og regn næsten alle dage.

Samlet over hele måneden endte oktober på 148,1 mm, hvilket gør det til den 5. vådeste oktober siden målingerne startede i 1874.

– Oktober er, med en klimanormal på 83,2 mm nedbør, den vådeste måned i Danmark. I år ender vi tæt på 150 mm svarende til 80 % over det normale niveau for oktober. Det er virkelig meget nedbør på en årstid, hvor der ikke sker ret meget fordampning. Det gør det også til den vådeste oktober i 25 år, og den 5. vådeste oktober i 150 år. Der er dog stadig et stykke op til rekorden på 177 mm, der blev sat i 1967, siger klimatolog Mikael Scharling og fortsætter i det våde spor:

– Hvis november og december blot ender med en nogenlunde normal mængde nedbør, kan 2023 ende med at blive et rekordvådt år.

Unormalt i dag – mere sandsynligt i fremtiden
DMI’s Klimaatlas giver et bud på, hvordan blandt andet nedbøren vil ændre sig i et varmere klima - omkring midten og slutningen af dette århundrede.

Der vises flere mulige scenarier for fremtidens klima alt efter, hvor meget CO2, der på globalt plan udledes til atmosfæren fremover.

Rasmus Anker Pedersen, klimaforsker og enhedsleder ved Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, mener, at den våde oktober 2023 er et billede på, hvad vi kan forvente at se mere af i et fremtidigt varmere klima, hvor varme og nedbør om efteråret går hånd i hånd.

– Et varmere klima i Danmark betyder også et vådere efterår. Sommerens samlede nedbør ændres formentlig ikke meget, men både vinter, forår og efterår bliver vådere end i dag. Og når der gennemsnitligt falder mere regn, bliver de vådeste dage, uger og måneder også vådere, end vi har været vant til – faktisk ser vi, at ekstremerne flytter sig mere end gennemsnittet, så de vådeste dage kan gå hen og blive endnu mere våde, siger klimaforskeren.

Ifølge Klimaatlas stiger efterårsnedbøren med cirka 6 % frem mod slutningen af dette århundrede, hvis man følger det mellemhøje scenarie for udledning af drivhusgasser. Den vådeste efterårsdag, vi i gennemsnit vil opleve, vil få cirka 9 % mere nedbør end i dag.

Mørket vandt
Mens nedbøren var overdådig, var mængden af solskin i oktober 2023 ydmyg.

I oktober skinnede solen på landsplan i 69,9 timer. Det er 30 % under normalen på 99,1 timer, og kun lige uden for top-10 over solfattigste oktober måneder.

Middeltemperaturen endte med 10,0 °C noget over det normale, der er på 9,4 °C. Selvom oktober således var mild, har den syv gange de foregående 10 år været varmere end i år.

Du finder flere tal og detaljer i klimatologernes opgørelser.

Af Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
1. november 2023.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle