Ti år til at komme i bund med havet

Aktører fra Danmark, Færøerne og Grønland blev i Videnskabernes Selskab 7. februar enige om en fælles komité, der skal identificere, generere og aktivere viden, som skal bane vejen for at prioritere bæredygtig udnyttelse af de fælles havområder og løse de samfundsudfordringer, der skyller ind. Samarbejdet er en udmøntning af det globale FN-tiår ’Ocean Decade’ 2021-2030.

Danmark, Grønland og Færøerne har lange og stolte traditioner til søs, en stærk kulturel tilknytning til havet og både samfundet, og befolkningerne er dybt afhængige af de have, der omgiver os på godt og ondt. Have, som vi bruger og har brugt efter forgodtbefindende, og som FN’s Ocean Decade med forskning og nytænkning over ti år vil sætte fokus på at gøre bæredygtige, så sameksistensen kan fortsætte.

Med den bæredygtige kikkert for øjet mødtes lidt under hundrede deltagere i Videnskabernes Selskab i København til en workshop, hvor de som forskere, myndigheder, organisationer eller interessenter skulle nedsætte en bredt dækkende komité og en række temagrupper, der kan gøre Ocean Decade-visionen til virkelighed.

»Ocean Decade, visionen om et bæredygtigt hav, kalder på forskning og løsninger, der kan fungere langt ud over vores levetid. Havområderne er, bare i vores interessesfære, enorme og enormt forskellige, ligesom dem, der er afhængige af at kunne bruge dem – som spisekammer, transport, råstofindvinding eller bare til rekreative formål. Havet skal kunne bære vores brug, og vi skal kunne bære at have havet tæt på. Vi skal som en del af Ocean Decade forske og skabe det fundament, som gør politiske beslutninger til fordel for et bæredygtigt hav muligt,« siger Marianne Thyrring, der som direktør for DMI var vært for Ocean Decade-workshoppen i Videnskabernes Selskab.

DMI er nemlig dansk kontaktpunkt for det globale samarbejde, der løber ned fra FN gennem UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) og dennes havforskningskommission IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission).

 

Søsætter komité og temagrupper
»Lunten til FN-tiåret Ocean Decade blev tændt på Gilleleje Badehotel under en arbejdsweekend i 2016. Siden da er vi blevet klogere på vores afhængighed af havet på godt og ondt – også havenes betydning for jordens klima. Lunten – alt det vi ikke ved og skal finde ud af – brænder nu globalt, og projektidéen er skyllet tilbage til Danmark,« siger Henrik Enevoldsen, der som leder af IOC UNESCO’s Ocean Science sektion både deltog i arbejdsweekenden for IOC’s sekretariat og bestyrelse i februar for syv år siden og i Videnskabernes Selskab i februar 2023.

Deltagerne skulle over to døgn på et bagtæppe af FN-definerede udfordringer og en serie plenum-indslag fra forskerne og interessenter – f.eks. bæredygtigt fødevareproduktion, marine trusler i Arktis, klimaændringer og overvågning af Golfstrømmen samt  naturhensyn ved havvindmølleparker – forsøge at konkretisere udfordringer og muligheder.

Diskussioner i undergrupper fik snøret bagtæppet af udfordringer/mål og trådene fra de færøske, grønlandske og danske forskere og aktører sammen til håndterbare opgaver, der ville kunne forankres i temagrupper.

Temagrupper med navn og fokus (kædet sammen flere af de faglige indslag) blev siden fremlagt i plenum med forslag på deltagernavne og gruppeledere – arbejdsgrupperne, som i de kommende år skal etablere den forskning, aktivitet og formidling, der kan give tiåret en rolle i at løse centrale udfordringer for havet.

»Vores orkestrering af en fælles dansk, grønlandsk og færøsk komité for Ocean Decade tager afsæt i deltagernes indspil – de indslag om udfordringer og muligheder, der blev præsenteret på workshoppen. Og det er lykkedes os på to dage at blive enige om ikke bare temagrupper, men også en komité med repræsentanter fra grupperne samt blandt andet organisationer, myndigheder og andre interessenter. Sammen skal vi identificere og koordinere de danske, grønlandske og færøske bestræbelser de næste mange år. Næste skridt er at skabe og arbejde med viden, så vi kan understøtte den forandring, der er brug for,« siger mødeleder Adrian Lema, der nu kan kalde sig formand for den fælles komité for FN’s tiår for havet, Ocean Decade. Adrian Lema er til daglig afdelingschef for Nationalt Center for Klimaforskning hos DMI.

Information om kommissorium, sammensætning af komité og temagrupper lægges frem på en hjemmeside for projektet.

Fakta | Workshoppen
 • DMI havde inviteret til en workshop om havets tiår, Ocean Decade, i Videnskabernes Selskab i København 6–7 februar 2023.
 • Formål med workshoppen: at danne en komité, som kan identificere og koordinere de danske, grønlandske og færøske prioriteter og indsatser for havets tiår.
 • Deltagerne i workshoppen – det danske, grønlandske og færøske miljø inden for havforskning, myndigheder og organisationer – skulle vælge medlemmer til komitéen og enes om et kommissorium.
Fakta | Ocean Decade
 • Ocean Decade har til formål at gøre Verdensmål 14 til virkelighed.
 • Verdensmål 14 (SDG14 / Sustainable Development Goal 14) handler om ’Livet under vandet’.
 • Visionen for Ocean Decade ligger i sætningen ’The science we need for the ocean we want’.
 • FN har defineret syv målsætninger:
 1. Et rent hav, hvor forureningskilder er identificeret, reduceret eller fjernet
 2. Et sundt og modstandsdygtigt hav, hvor vi forstår de marine økosystemer, tager vare om dem og forvalter dem
 3. Et produktivt ocean, der understøtter en bæredygtig fødevareforsyning og en ditto blå økonomi
 4. Et forudsigeligt hav, som samfundet forstår og kan reagere på, når det forandrer sig
 5. Et sikkert hav, hvor liv og levebrød beskyttes mod trusler fra havet
 6. Et tilgængeligt hav – med åben og lige adgang til data, information, teknologi og innovation
 7. Et inspirerende og engagerende ocean, hvor samfundet forstår og værdsætter dets værdi – i forhold til gode oplevelser og bæredygtig udvikling.
Fakta | Organisering

Ocean Decade er verdensomspændende. Workshoppen i Videnskabernes Selskab fokuserede alene på det dansk, færøsk og grønlandske initiativ, men har et internationalt ophæng og samarbejde.

 • FN har udpeget 2021–2030 som et tiår for havforskning og bæredygtig udvikling, Ocean Decade.
 • FN-mandatet ligger hos den mellemstatslige oceanografiske kommission UNESCO-IOC (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / Intergovernmental Oceanographic Commission).
 • DMI er dansk kontaktpunkt for UNESCO-IOC – bindeleddet, der knytter det globale sammen med det nationale.
 • Ocean Decade har således nationale kontaktpunkter i andre lande, også i de havområder, der er omfattet af det danske samarbejde: Nordsøen, Østersøen, Arktis og Nordatlanten.

Fakta | Deltagere på workshoppen

Arctic Hub

AU Ecoscience

Centre for Blue Governance, Aalborg Universitet

Danish Geodata Agency

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Akvakultur

Dansk Center for Havforskning

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Den danske UNESCO Nationalkomite

DHI

DTU Aqua

DTU Space

Faroe Marine Research Institute

Færøernes Granskingarráðið

Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Geodatastyrelsen

Globe Instituttet

Greenlandic Ministry of Fisheries and Hunting

Grønlands Naturinstitut

Havstovan

IOC UNESCO

Kystdirektoratet

Københavns Universitet

Marine Biological Section, University of Copenhagen

Miljøministeriet

MSC

Nationalmuseet

Niels Bohr Institutet

Norges forskningsråd

Ocean Decade Heritage Network

SDU

SMHI

Syddansk Universitet

Søfartsstyrelsen

TotalEnergies

Tænketanken Hav

Udenrigsministeriet

University of the Faroe Islands

Urban Agenda

Veluxfonden

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Af Torben Abildgaard, DMI Kommunikation
8. februar 2023.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle