10 nye lande får hjælp til at styrke vejr og varsling

60 lande er nu inddraget i meteorologernes internationale samarbejde om at styrke vejrobservationer i verdens fattigste lande, SOFF, og bidrager dermed til FN-initiativet ’Tidlig varsling til alle’. Møde i København godkendte finansiering af projekter i 10 lande, mens 22 lande fik grønt lys til at sætte anmodninger i værk

26 af de lande, der er godkendt til meteorologisk hjælp, er allerede i gang med projekter, der skal gøre dem mere robuste i forhold til farligt vejr, yderligere 10 har netop fået tilsagn om økonomisk støtte og faglig rådgivning, og 22 lande mere får svar i efteråret 2023.

Det blev hovedkonklusionen på et internationalt møde i FN-byen 20-21 juni 2023 i Systematic Observations Financing Facility SOFF – et samarbejdsprojekt under meteorologiens verdensorganisation, WMO, der arbejder i de regioner, hvor der i dag mangler vejrmålinger.

– DMI værdsætter og prioriterer udveksling af viden, som fører til, at vores viden vokser og bidrager til samfundet. SOFF-projektet arbejder netop på at styrke meteorologisk dataindsamling og udveksling, derfor er vi i DMI glade for at kunne bidrage med vores viden og ekspertise og således øge sikkerheden for mennesker i nogle af verdens mest klimaudsatte områder, siger Marianne Thyrring, der er direktør i DMI og vært for topmødet i København.

Tidligt varsel for alle
14 dage inden topmødet i København traf meteorologernes verdensorganisation WMO på kongressen 5. juni en beslutning, der er strømpil for SOFF-samarbejdet, nemlig at ’Tidligt varsel for alle’ fremover er den globale meteorologiske førsteprioritet.

Varsling i forbindelse med farligt vejr er en kerneaktivitet på meteorologiske institutter verden over, og farligt vejr næres af den globale opvarmning. Jo varmere, des oftere vil vi ifølge FN’s Klimapanel få oversvømmelser og tørke.

Klimaforandringer rammer ikke ens kloden rundt, og derfor arbejder SOFF for at gøre klodens mest udsatte lande mere robuste til at håndtere og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer. Hvordan SOFF kan støtte early warning for all-konceptet var et af de vigtige punkter på agendaen i København.

– SOFF’s arbejde med at øge investeringerne i forbedring af grundlæggende vejr- og klimadata og systematiske observationer er afgørende for FN’s generalsekretærs initiativ om tidlige advarsler til alle. Effektiviteten af tidlige advarselssystemer afhænger af kvaliteten af de data, de er baseret på, siger Selwin Hart, særlig rådgiver for FN’s generalsekretær for klimahandling og retfærdig overgang.

Læs mere på soff.org

Fakta | SOFF

Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, har igangsat initiativet Systematic Observations Financing Facility (SOFF) sammen med FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og FN’s Miljøprogram (UNEP). DMI er Danmarks medlem af WMO.

SOFF er en finansieringsmekanisme, der skal udbrede og styrke det globale meteorologiske observationsnetværk i de regioner, hvor der i dag mangler vejrmålinger.

Indsatsen skal hjælpe verdens mest udsatte lande, så de kan håndtere og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer samt forudsige og varsle ekstremt vejr.

SOFF er en global indsats, der hjælper meteorologiske institutter med at styrke vejrobservationer. Danmark var blandt de første lande til at støtte indsatsen med 25 millioner kroner til den samlede pulje, som SOFF efterfølgende anvender til enkeltprojekter.

SOFF skal sikre at de deltagende lande lever op til standarderne beskrevet i Global Basic Observing Network (GBON).

Hvis landene lever op til GBON, har de udsigt til i en årrække at modtage international støtte til at drive deres meteorologiske netværk – resultatbaseret betaling, der skal gøre resultaterne bæredygtige i mange år frem i tiden.

Fakta | DMI som peer adviser i Tanzania

DMI er Peer Adviser for Tanzania Meteorological Authority (TMA) i SOFF-projektet.

Sammen skal DMI og TMA løfte nettet af vejrstationer op til standarderne beskrevet i Global Basic Observing Network (GBON), altså et helt praktisk samarbejde om infrastruktur.

Formålet er todelt: At skaffe observationer til lokal varsling og vejrudsigter samt at samme observationsdata finder vej til de globale numeriske vejrmodeller og dermed forbedre klodens indsigt i vejr og klima.

GBON-reglerne foreskriver maks. afstand mellem synop-stationer (overfladeobservationer) på 200 km og maks. afstand mellem radiosonde-stationer (upper air-observationer) på 500 km. Observationsfrekvensen skal opgraderes til en gang i timen for overfladestationerne og to gange i døgnet for radiosondestationerne. Observationerne skal deles med alle meteorologiske institutter i verden.

DMI var i Tanzania i maj 2023 for at gennemgå Tanzanias infrastruktur og derefter, sammen med TMA, udarbejde en plan for, at landet lever op til GBON-kravene.

Af DMI Kommunikation
11. juli 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle