Vi fejrer meteorologiens dag

Hvert år den 23. marts fejrer World Meteorological Organisation (WMO) meteorologiens dag. Her hyldes meteorologien og al den viden, der følger med om skyer, nedbør, temperatur, klima og meget andet. I år stiller WMO skarpt på ’Tidlig varsling og tidlig handling’. Det gør DMI også.

Storm, skybrud, tæt tåge og forhøjet vandstand - det er bare nogle af de fænomener, som DMI varsler samfund og beredskab for. Varslinger, som er alfa omega for, at samfundet kan tage forbehold, beskytte eller flytte ejendele eller på anden vis forsøge at minimere eventuelle skader. Og jo tidligere der varsles, des bedre er tiden til at minimere potentielle skader.

Ud over at DMI overvåger vejret og sender varsler ud, når vi forventer farligt vejr, så indgår DMI også i det nationale beredskab for naturkatastrofer, stormflodsberedskabet og det landsdækkende atomberedskab samt ved beredskab i forbindelse med risiko for spredning af biologiske eller kemiske stoffer.

Fakta | WMO

  • WMO er FN's meteorologiske organisation.
  • WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som blandt andet omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.
  • Gennem medlemskab af WMO bidrager DMI til det globale observationsnet og er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

Hydrologisk varsling – en ny opgave

Regn. Mange genkender, at for meget regn kan skabe problemer.
I sommerhalvåret kender vi skybruddet, der på kort tid kan sende kaskader af vand ned over et afgrænset område. Det kan give vand i kælderen og skabe problemer i trafikken pga. aquaplaning, dårlig sigt og lignende.
Om vinteren er det den langvarige nedbør, der skaber problemer, og vi skal ikke længere tilbage i vejrhistorien end til februar i år, hvor marker stod i vand, og borgere fik problemer med vand i kælderen og åer og søer løber over.

I værste fald kan en mættet undergrund underminere jorden eller vejnettet med alvorlige følger. Heldigvis ikke hverdagskost i Danmark, men en reel trussel, som skal tages yderst alvorligt.

For lidt regn er også et problem. Tørke over længere tid kan bl.a. være grobund for naturbrande og ødelagte afgrøder.

Uanset om truslen er for meget eller for lidt regn, storm, tæt tåge eller andet, så kan både borgere, beredskab og samfund i mange tilfælde mindske skaderne ved at være beredte. Enten i form af evakuering, midlertidige diger kan sættes op, høje og udsatte træer kan beskyttes, bemanding i beredskabet kan øges og meget andet. Indsatserne er utallige og afhænger af, hvad der truer forude.
Rettidige varsler er midlet til at kunne agere i tide. Jo tidligere, des bedre.

Som vejrmyndighed har DMI allerede ansvaret for at varsle mod vind og vejr. Men hvad med oversvømmelser? Altså den form for oversvømmelser, hvor jordforhold og kloaknet også tages med i betragtning. Den form for hydrologisk varsling er netop blevet DMI’s myndighedsopgave, og i år arbejder både forskere og meteorologer på at blive endnu skarpere inden for hydrologi, så vi kan klæde samfundet endnu bedre på til nutidens og fremtidens vejr.

Læs WMO’s artikel om ’Early warning and early action’

Af Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
23. marts 2022.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle