To nye radarer på vej

DMI opgraderer i 2023 to pensionsmodne radarer med nyeste teknologi fra Finland. Radaren på Bornholm skal blot udskiftes, mens en ny radar stilles op på Samsø. Købet fra finske Vaisala er netop blevet underskrevet.

I løbet af 2023 etablerer DMI to radarer, den ene er en udskiftning på Bornholm med en nyere tidssvarende, den anden nye radar etableres på Samsø ved Permelille på Højvandsvej.

Købet af radarerne har været i EU-udbud og aftalen til en sum af ca. 2 millioner euro fra finske Vaisala blev underskrevet tirsdag 20. september af DMI vicedirektør Thomas Kjellberg og afdelingschef Morten Hald fra IT og Observationer.

- De to nye radarer er en del af en gennemgribende modernisering af DMI’s observationsnetværk, der har til formål at styrke DMI’s vejr- og klimaovervågning. Jeg er meget glad for, at udviklingen af vores robuste infrastruktur følger vores tidsplaner og budgetter, siger vicedirektør Thomas Kjellberg.

Finere teknik
Opgraderingen af radarer gør det muligt at fastslå nedbørpartiklernes form, så de kan klassificeres. Klassificeringen betyder større præcision i identifikationen af nedbørstyper, om der falder regn, sne eller slud – og størrelsen af dråber/sne.

Det samlede moderniserede radarnet giver et solidt grundlag for at udvikle prognoser og målinger af nedbør, og det opgraderede netværk leverer også bedre data til vejrmodeller og åbner mulighed for nye radarbaserede produkter.

- De nye radarer leverer højere datakvalitet og det giver os bedre muligheder for at skelne mellem nedbørtyper, siger Jens Quirin Hansen, leder af enheden Observationsinfrastruktur i afdelingen for IT og observationer.

Placering på Samsø
Etableringen af de to nye radarer sker i løbet af 2023.

Radaren bliver placeret geografisk, så den dækker området i det centrale Danmark sammen med resten af DMI’s netværk af radarer.

Radartårnet rækker 20 meter over jordoverfladen, som ved Permelille ligger 28 meter over havniveau og forventes opstillet sensommer 2023

Fakta | Observationsinfrastruktur

Observationsinfrastruktur er DMI’s enhed, der tilvejebringer meteorologiske observationer fra rigsfællesskabet.

Enheden udvikler og driver alle typer meteorologiske målesystemer på land, til havs og i luften – fra enkle nedbørmålere til komplekse vejrradaranlæg og radiosondestationer i Grønland.

Enheden deltager i internationale samarbejder på observationsområdet samt arbejder med implementering af nye standarder fra Verdens Meteorologiske Organisation (World Meteorological Organisation).

Fakta | Moderniseringsprogrammet

DMI begyndte i 2020 at opgradere det eksisterende målernetværk med tidssvarende udstyr.

Infrastrukturen omfatter vejrstationer nedbørmålestationer, lynpejlere, vandstandsmålere, radarer mm.

Af Torben Bjørgheim Abildgaard
26. september 2022

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle