Kuk i Grønlands vejrkalender

En kold sommer afløses af en varm september. Hvad sker der på Grønland?

Sommeren i Grønland var koldere end den plejer at være, og dugfriske data viser nu, at første efterårsmåned mod nord var varmere end normalt, defineret som gennemsnittet over 30 år.

Temperaturerne i DMI’s septemberopgørelse for Grønland viser et helt andet billede end normalt. Ved mange målestationer var temperaturen så høj, at den slog rekord. Det skete ved stationerne i Kangerlussuaq, Nuuk, Paamiut, Narsarsuaq og Qaqortoq langs Grønlands vestkyst.

- Stationer fordelt over hele Grønland viser samstemmende, at temperaturen i september blev højere end vi normalt ser i september – umiddelbart efter en kold sommer, hvilket gør det endnu mere bemærkelsesværdigt. Det er noget usædvanligt, siger klimatolog Caroline Drost Jensen, der hver måned gennemgår de grønlandske målinger for at udarbejde klimatologiske rapporter, tjekke for rekorder og kontrollere data for fejl.

Kraftig jetstrøm
I september ramte en meget kraftig varme fra sydlige retninger Grønland.

Den type kraftige varmefrembud optræder, når der etableres et større og styrende lavtryk i de højere luftlag over det østlige Canada.

Derved dannes en kraftig sydlig jetstrøm, der er et vindbælte, der ligger i toppen af troposfæren i 7-12 km’s højde med vindhastigheder på 30-100 m/s, på grænsen mellem den kolde luft over Canada og en varm, meget fugtig luft over det østlige USA, faktisk helt ned til Florida, samtidig med at de første tropiske storme og orkaner begynder at dannes over Atlanten.

Jetstrømmen har i løbet af september i flere omgange sendt kraftige lavtryk op mod Grønland med kraftige vinde, masser af regn og høje temperaturer.

Nogle gange var det Syd og – Vestgrønland, der blev ramt af lavtryk, og andre gange var det Sydøst- og Østgrønland, der stod for skud. I slutningen af september blev Tasiilaq ramt af en piteraq med vindstød op til 53,1 m/s. Normalt er piteraq en kold faldvind fra indlandsisen, men denne her var ganske varm.

I Nuuk by oplevede man, at temperaturen 2. september sidst på natten pludselig steg til op mod 17 graders varme, samtidig med en kraftig stigning i vinden med vindstød op til 24,1 m/s. Ved vejrstationen i Nuuk Lufthavn kom temperaturen helt op på 19,9 grader, og kortvarigt var der vindstød af orkanstyrke (37,7 m/s). Sådan en vejrsituation forårsages ofte af såkaldte fønvinde, som er varme og tørre luftstrømninger i form af faldvinde på læsiden af Grønlands Indlandsis.

Kun seks gange i selve kalendersommeren (juni-august) nåede temperaturen over 15 grader i Nuuk lufthavn, med lige knap 17 grader som højeste temperatur. Dette blev altså overgået få dage inde i september.

De to vejrstationer i Nuuk by og Nuuk lufthavn ligger tæt på hinanden, men selv over korte afstand kan der være forskel på vejrobservationerne. Begge stationer viser dog de samme tendenser den 2. september.

Er det normalt?
Om temperaturerne er almindelige eller usædvanlige i klimatologøjne, er ikke en subjektiv vurdering.

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i Grønland. Hvor varmt har det været og hvor meget nedbør er der faldet?

Ud fra disse opgørelser beskrives det grønlandske klima som et gennemsnit af vejret indenfor 30-årsperioder, klimanormalerne.

For at forstå de vejrobservationer, der kommer ind hver måned, bruger DMI’s klimatologer klimanormaler som kontekst. Sagt med andre ord, fortiden vejr bruges til at forstå det nuværende.

Nye rekorder
Temperaturerne i september 2022 byder på fem nye førstepladser, nemlig ved stationerne Kangerlussuaq, Nuuk, Paamiut, Narsarsuaq og Qaqortoq.

Der er også en varm tredjeplads til Aasiaat og en delt tredjeplads til Sisimiut og Kap Morris Jesup.

Men alle de andre stationer i Grønland har også højere månedsmiddeltemperaturer end normalt.

I Paamiut og Qaqortoq var månedsmiddeltemperatur i september højere end nogen af de tre foregående månedsmiddeltemperaturer for sommeren.

- Ikke bare temperaturen i september overraskede ved at være højere end normalt. Sommerens høje nedbørsmængder fortsatte ind i september. I løbet af sommeren slog nedbørsmængderne rekord i Nuuk og ved Station Nord (juni) og Pituffik fik også en ny rekord i august. Og i Aasiaat faldt der over fire gange så meget nedbør som normalt.

Aasiaat: Vådeste september siden 1958 med 145,3 mm (normalt falder der 33,7 mm) – det er mere end 4 gange så meget nedbør som normalt.

Sisimiut: Andenvådeste september siden 1961 med 159,5 mm (normalt falder der 60,5 mm). Rekorden er 193,6 mm fra 1976.

Ved to andre målestationer er det blevet den fjerdevådeste september: Kangerlussuaq (44,5 mm mod normalt 22,7 mm) og Narsarsuaq (198,5 mm mod normalt 80,2 mm).

Fakta | Klimanormaler

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i rigsfællesskabet. Hvor varmt det har været, hvor meget nedbør der er faldet, og hvor meget solen har skinnet.

Ud fra disse opgørelser beskrives det danske klima som et gennemsnit af vejret inden for 30-årsperioder: Klimanormalerne.

De fleste af verdens meteorologiske institutter udarbejder 30-års klimanormaler.

Klimanormaler bruges som reference til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og det forventede fremtidige klima.

For at kunne sammenligne værdier over hele verden i samme periode er det internationalt aftalt, at normalværdier for årene 1901-30, 1931-60, 1961-90 og 1991-2020 beregnes i alle lande.

Fakta | jetstrømme

Jetstrømme er kraftige vinde, som blæser højt oppe i 5-15 kilometer over jordens overflade i atmosfæren, typisk fra vest mod øst, og bugter sig rundt om jorden som bølger på havet.

Jetstrømmen er typisk flere hundrede kilometer bred (fra syd til nord).

Jetstrømmen kan være få kilometer høje (vertikalt).

Jetstrømmen kan have vindhastigheder, som overskrider 55 m/s svarende til 200 km/t. Sommetider kan vindhastigheden nå helt op mellem 300-400 km/t.

Bemærk: Før musen eller tryk med fingeren på billederne herunder for at få vist en forstørrelse.

September 2022 var både varmere og vådere end normalt.


Sommeren 2022 var koldere og vådere end normalt.

Af Torben Bjørgheim Abilgaard
13. oktober 2022.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle