2022 kan blive det solrigeste år i dansk vejrhistorie

Årsopgørelser udfærdiges normalt på den anden side af årsskiftet, men allerede her i begyndelsen af fjerde kvartal 2022 har DMI’s klimatologer rekordbrillen på: De første ni måneder var set fra et vejrmæssigt synspunkt særdeles lyse.

2022 har ind til nu været mere solrigt end normalt. Så solrigt, at året måske vil skrive sig ind i historien som det mest solrige, DMI har registreret siden 1920.

Ordet ’normalt’ er ikke noget, DMI’s klimatologer tager let på, så når de siger, at året vil blive husket som ’mere solrigt end normalt’ uden at man skal vride det ud af dem, så kan man være sikker på, at der har været lommeregner og højere statistikfærdigheder i spil, for klimatologerne regner sjældent i kortere tidsspand end 10 år, og ’klimanormaler’ er beregnede sandheder over 30 års gennemsnit og ikke blot vurderinger.

- Mit gæt på dommen for 2022 er: yderst solrigt, meget varmt og til den tørre side, siger Mikael Scharling, der er klimatolog på DMI.

2022 kan nemt blive en ny rekord
DMI’s klimatologer kan altså allerede på forhånd afsløre, at året 2022 skal huskes som ganske solrigt og måske endda ender med at løbe med solskinsrekorden, der ellers blev registreret i år 2018.

Ud fra månedsværdierne i normalperioden 1991-2020 beregner man normalværdier for de enkelte måneder. Klimatologerne udregner også det, man kan kalde månedsnormal-intervaller, de intervaller som 50 procent af månedernes værdier befinder sig inden for. For eksempel er normalen for solskinstimer for juli 228 timer, mens månedsnormal-intervallet strækker sig fra 190 til 256 timer og beskriver det interval, halvdelen af alle julis månedsværdier ligger inden for.

Ni måneder af året er gået, og frem til og med september har solen skinnet i alt 1.695 timer, hvilket er 26 timer over 1991-2020 normalen på 1.669 timer, der vel at mærke dækker hele året.

Den gældende solskinsrekord fra 2018 er på 1.905 timer, og da man de sidste tre måneder af dette år baseret på normalintervallet kan forvente, at solen skinner et sted mellem 178 og 207 timer, så ender vi med en årssum på mellem 1.873 og 1.902 timer.

- For nu at gøre en lang historie kort, så betyder regnestykket, at solen bare skal skinne få timer mere end normalt, så er en ny rekord sat her i 2022, siger Mikael Scharling.

Også et meget varmt og tørt år
Middeltemperatur ender sandsynligvis også i den høje ende af skalaen, mens regnmængderne begrænser sig til lidt under det normale.

Temperaturmæssigt kan 2022 også gå hen og blive ganske varmt. Kombinerer vi de ni første måneders observerede temperaturer med normalintervallet for oktober til december, ender vi med et årsmiddeltemperatur-interval på mellem 9,0 og 9,4 °C. De 9,4 °C vil placere året på en 5. plads på top-10 over varmeste år registreret siden 1874, mens temperaturen 9,0 °C ligger uden for top 10-listen.

Det har ikke regnet helt så meget i år som normalt, men heller ikke så lidt, at det kan betegnes som unormalt.

For januar til og med september er der faldet 493 mm, hvilket er 42 mm under normalen for samme periode. Når året rinder ud, lander vi med 50 procents sandsynlighed et sted mellem 683 og 752 mm, dvs. lidt under det normale, men stadig inden for normalintervallet.

Fakta | klimanormaler

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i Danmark. Hvor varmt det har været, hvor meget nedbør der er faldet, og hvor meget solen har skinnet.

Ud fra disse opgørelser beskrives det danske klima som et gennemsnit af vejret inden for 30-årsperioder: Klimanormalerne.

De fleste af verdens meteorologiske institutter udarbejder 30-års klimanormaler.

Klimanormaler bruges som reference til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og det forventede fremtidige klima.

For at kunne sammenligne værdier over hele verden i samme periode er det internationalt aftalt, at normalværdier for årene 1901-30, 1931-60, 1961-90 og 1991-2020 beregnes i alle lande.

Fakta | Normalintervaller

Normalintervallerne beskriver det interval, 50 procent af værdierne befinder sig inden for.

Normalintervaller (1991-2020) for tre-måneders perioden oktober til og med december:
Middeltemperatur: 5,0 – 6,9 °C
Nedbørsum: 190 – 259 mm
Solskin: 178 – 207 timer

Top-10 | Varmeste år (1874-2021)
År Temperatur middel Placering
2014 10,0 1
2020 9,8 2
2018 9,5 3
2007 9,5 3
2019 9,4 5
2006 9,4 5
2008 9,4 5
1990 9,3 8
1989 9,2 9
2000 9,2 9
2002 9,2 9
Top-10 | Solrigeste år (1920-2021)
År Solskin sum (timer) Placering
2018 1.905,0 1
1947 1.878 2
2003 1.869 3
1959 1.854 4
2005 1.846 5
2008 1.821 6
2020 1.819,0 7
1921 1.794 8
2009 1.793 9
2013 1.780,1 10

Af Torben Bjørgheim Abildgaard
4. oktober 2022

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle