2021 bød på usædvanligt normalt vejr

Gennem det seneste årti har ”årets vejr” været spækket med rekorder for høje temperaturer og megen nedbør, men i 2021 var vejret usædvanligt normalt. Det hænger især sammen med, at det ”normale” nu dækker over det gennemsnitlige vejr i perioden fra 1991-2020, der har erstattet de ældre klimatal fra perioden 1961-1990.

Det gennemsnitlige vejr i 2021 var uden de store armbevægelser, når vi kigger på hovedtallene for temperatur, nedbør og solskin.

”Både hvad angår temperatur, nedbør og solskin landede vi særdeles tæt på det, vi normalt forventer i nutidens klima,” siger klimatolog Mikael Scharling og fortsætter:

”Hvis vi går mere i detaljen og kigger på kommunetal, er der naturligvis altid nogle, der har frosset eller svedt mere end andre – det blev således koldest i Rebild og varmest på Frederiksberg. Mest nedbør faldt der i Vejen, det falder fint i tråd med, at området ligger langs den jyske højderyg, som vrider ekstra nedbør ud af de mange fronter, som bevæger sig ind over Danmark fra vest – i Slagelse fik de kun lidt over halvdelen af den nedbør, de fik i Vejen.” 

Landstal:

Temperatur: 8,7 °C (Normal: 8,7 °C)

Nedbør: 741,0 mm (Normal: 759,1 mm)

Solskin: 1640,2 timer (Normal: 1668,9 timer)

Laveste kommunetal:

Temperatur: 8,1 °C (Rebild)

Nedbør: 550,8 mm (Slagelse)

Solskin: 1481,1 timer (Vejen)

Højeste kommunetal:

Temperatur: 9,7 °C (Frederiksberg)

Nedbør: 914,5 mm (Vejen)

Solskin: 1849,5 timer (Læsø)

Mange skybrud i juli

Antallet af skybrudsdage i 2021 lå ligeledes tæt på gennemsnittet for de foregående 10 år. Dog skilte juli sig ud med hele 12 dage med skybrud mod 10-års gennemsnittet på 4,9 dage, der var altså markant flere skybrud midt på sommeren. Da lyn følger med skybrud, blev juli derfor også den mest lynrige måned, DMI har registreret de seneste 11 år.

Hvor blev vinden af?

Der blæste til gengæld nye vinde i 2021 – og det var de rolige af slagsen.

Årsgennemsnittet for vind nåede kun op på 4,3 m/s, hvilket er 8,4 procent lavere end gennemsnittet for perioden 2000-2020, der er 4,7 m/s.

”2021 fik det laveste vindniveau i mindst 20 år, og det kunne mærkes på elregningen, her var en medvirkende faktor nemlig, at de rolige vinde simpelthen betød mindre fart på vindmøllerne,” siger Mikael Scharling.

I tråd med de foregående fire år bød året hverken på regionale eller nationale storme.

Varmt efterår og junidag

Der var således ingen nye rekorder, når vi kigger på hovedtallene, nemlig temperatur, nedbør og solskin. 2021 gemte dog alligevel på nogle opsigtsvækkende vejrbegivenheder.

”Vi fik det 5. varmeste efterår, og årets varmeste dag nåede svedende 34,0 °C den 20. juni, hvilket er den 5. varmeste junidag registreret siden 1874. Vi skal faktisk hele 74 år tilbage, til 1947, for at finde en varmere dag i juni,” fortæller Mikael Scharling og fortsætter:

Derudover var 2021 snublende tæt på den landsdækkende hvide jul. Det var primært Nordjyllands mangel på hvid nedbør, der trak procenttallet ned under de magiske 90 procent, der er et afgørende kriterium for, at man kan tale om landsdækkende hvid jul. Ved 16-tiden juleaftensdag var mellem 70 og 80 procent af landet dækket med sne. Og ja - nærved, ligeved og næsten slår ingen mand af hesten – men der var trods alt julesne til mange juleaften.”

Ved en landsdækkende hvid jul forstås normalt, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en halv centimeter.

Ny klimanormal

Årsagen til, at 2021 syner ganske ”normal” skal især findes i, at vi har skiftet klimanormal.

Før 2020 sammenlignede vi opgørelser for vejret med den tidligere klimanormal, der dækkede over perioden 1961-1990, men siden da har det danske klima forandret sig – det er blevet både varmere og vådere. Den nye klimanormal for perioden 1991-2020 er således i gennemsnit over et helt år blevet 1,0 grad varmere og 47 mm vådere end klimanormalen for perioden 1961-1990.

Vi skal derfor vænne os til, at vi nu sammenligner vejret med en klimanormal, der i højere grad afspejler nutidens klima – og derfor er der større sandsynlighed for, at vi lander omkring det ”normale”, i hvert fald i en række år fremover. Men jo flere år der går, desto mere vil klimaet også kunne stikke af fra den nye klimanormal. 

 

Faktaboks I Hvad er klimanormaler?

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i Danmark. Hvor varmt har det været, hvor meget nedbør er der faldet, hvor meget har solen skinnet? Ud fra disse opgørelser beskrives det danske klima som et gennemsnit af vejret indenfor 30-årsperioder, det vi kalder for ’klimanormaler’.

Hele verdens meteorologiske institutter udarbejder 30-års klimanormaler.

Klimanormaler bruges som reference til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og det forventede fremtidige klima.

For at kunne sammenligne værdier over hele verden i samme periode er det internationalt aftalt, at normalværdier for årene 1901-30, 1931-60, 1961-90 og 1991-2020 beregnes i alle lande.

 

 

Faktaboks I Årets vejr 2021
- Året 2021: Usædvanligt normalt.

- December 2021: Kølig, tør og solrig. Mange nedbørsdøgn, men ingen skybrud, mange frostdøgn, en del snedækkedøgn og enkelte isdøgn. Ikke hvid jul i 2021.

- November 2021: Meget varm. Tør og solfattig. Mange nedbørsdøgn, men ingen skybrud, få frostdøgn og snedækkedøgn. Sæsonens første sne d. 26/11.

- Oktober 2021: Meget varm, våd og med lidt over gennemsnitlig solskin. Et enkelt skybrud, mange nedbørsdøgn, normalt antal frostdøgn. Sæsonens første frost d. 10/10.

- September 2021: Niendevarmeste september siden 1874. Nedbør og solskin lidt under normalen. Enkelte skybrud, mange nedbørsdøgn. Enkelte lokale varmebølger, normalt antal sommerdøgn, ingen tropedøgn.

- August: 2021: Kold, tør og solfattig. Enkelte lokale varmebølger. En del skybrud, mange nedbørsdøgn, knapt nok sommerdøgn, ingen tropedøgn.

- Juli 2021: Niendevarmeste juli siden 1874, våd og med lidt under gennemsnitligt antal soltimer. Femtehøjeste minimumstemperatur siden 1874. Landsdækkende varmebølger og regionale hedebølger. Mange skybrud, en del nedbørsdøgn, over gennemsnitligt antal sommerdøgn, ubetydeligt antal tropedøgn.

- Juni 2021: Varm, meget tør og ret solrig. Femtehøjeste maksimumstemperatur siden 1874. Landsdækkende varmebølge og regionale hedebølger. Enkelte skybrud, under gennemsnitligt antal nedbørsdøgn, over gennemsnitligt antal sommerdøgn, ubetydeligt antal tropedøgn.

- Maj 2021: Næstvådeste siden 1874, fjerdesolfattigste siden 1920 – og ret kold. Rekordmange nedbørsdøgn, men kun to skybrud. Ubetydeligt antal frostdøgn og sommerdøgn.

- April 2021: Ottendesolrigeste siden 1920. Meget kold og tør. Lavt antal snedækkedøgn, en del nedbørsdøgn men ingen skybrud. Mange frostdøgn men ingen isdøgn.

- Marts 2021: Lidt over gennemsnitlig temperatur, nedbør og solskin. Syvendehøjeste maksimumstemperatur siden 1874. Ubetydeligt antal snedækkedøgn, en del nedbørsdøgn, men ingen skybrud. En del frostdøgn, men ingen isdøgn.

- Februar 2021: Meget tør og solrig. Kølig, men med meget vekslende temperaturer. Fjerdehøjeste maksimumstemperatur siden 1874. Mange snedækkedøgn og en del nedbørsdøgn, men ingen skybrud. Mange frost- og isdøgn.

- Januar 2021: Solfattig, kølig og med gennemsnitlig nedbør. Mange nedbørsdøgn, men få snedækkedøgn og ingen skybrud. Få isdøgn, men mange frostdøgn.

Nyttige links

 

Af Mikael Scharling, klimatolog
Anja Fonseca, DMI Kommunikation
4. januar 2022

 

 

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle