Sådan var vejret i 2020

2020 blev det næstvarmeste år siden 1874 samt det syvende solrigeste siden 1920, mens årets gennemsnitlige nedbør landede på det jævne. Der var flere varme- og hedebølger og mange skybrud i løbet af sommeren. Vintermånederne markerede sig ved det totale fravær af isdøgn, og laveste antal frostdøgn siden 1874. Der var generelt mange nedbørsdøgn, men laveste antal snedækkedøgn siden 1961. Det blev til fire blæsevejr på den danske Stormliste. Og nej... ingen hvid jul i 2020.

Hver måned, hver sæson og hvert år gør DMI's klimatologer vejret op i Danmark. Hvor varmt og vådt har det været, hvor meget har det blæst, og hvor meget skinnede solen egentlig?

2020 blev det næstvarmeste år siden 1874

Året 2020 fik en middeltemperatur på 9,8°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er det næstvarmeste år, siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Med 10,0°C i gennemsnit er 2014 det varmeste år siden 1874. Det koldeste år er 1879 med 5,9°C.

Middeltemperaturen på 9,8 °C er 1,1°C over normalen for perioden 1991-2020, der er på 8,7°C.

Top-11 for årets middeltemperatur er angivet nedenfor:

1) 10,0°C (2014)

2) 9,8°C (2020)

3) 9,5°C (2007,2018)

5) 9,4°C (2006,2008,2019)

8) 9,3°C (1990)

9) 9,2°C (1989,2000,2002)

Årets højeste temperatur på 32,4°C blev målt på Frederiksberg den 9. august. Årets laveste temperatur på -8,2°C blev målt ved Horsens den 25. december. 

Varme- og hedebølger i juni og august

Der var lokale, regionale og landsdækkende varme- og hedebølger i løbet af juni og august. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C på et sted, er der lokal varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder denne betingelse, defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder betingelsen, defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definitioner gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

Få frostdøgn og ingen isdøgn

Antal frostdøgn i 2020 blev 29,8 døgn, hvilket er det laveste antal siden målingernes start i 1874. For at få et frostdøgn skal temperaturen komme under 0,0°C i løbet af et kalenderdøgn. Der var ingen isdøgn, hvilket heller ikke er sket siden målingernes start i 1874. For at få et isdøgn må temperaturen ikke komme op på 0,0°C i løbet af et kalenderdøgn. 

I 2020 var regionen Bornholm varmest med 10,3°C i gennemsnit. Nordjylland var koldest med 9,4°C i gennemsnit.

Nedbør på et 'normalt' niveau

I gennemsnit ud over landet faldt der 770,0 millimeter nedbør i 2020. Det er 11,0 millimeter eller 1% over normalen for 1991-2020 på 759,0 millimeter. Det vådeste år er 2019, hvor der faldt 905,3 millimeter regn, mens det tørreste år er 1947, hvor der blot faldt 466 millimeter regn. De landsdækkende nedbørsmålinger i Danmark startede i 1874.

Vinteren 2019-2020 blev den næstvådeste og februar 2020 den vådeste siden 1874

Mest nedbør kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 967,3 millimeter i gennemsnit, mens der kom mindst på Bornholm med 530,3 millimeter for regionen i gennemsnit. Der var enkelte skybrud i løbet af foråret og efteråret, og mange i løbet af sommeren. Skybrud er defineret som mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

 Antallet af snedækkedøgn blev rekordlavt med kun 0,3 døgn siden denne parameter første gang blev målt i 1961.

2020 bød på en god portion sol

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 2020 i 1819,0 timer, hvilket er det syvendehøjeste antal solskinstimer, siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Det er 150,1 timer eller 9% over normalen for 1991-2020 på 1668,9 timer. Det solrigeste år var i øvrigt 2018 med hele 1905,0 soltimer. Bundrekorden lyder derimod på beskedne 1287 soltimer i 1987.

Mest sol fik region Vest- og Sydsjælland samt Lolland og Falster med 1967,5 timer i gennemsnit. I regionen Midt- og Vestjylland kom der mindst sol med 1716,4 soltimer i gennemsnit.

Fire blæsevejr i streg

Årets højeste vindstød på 36,4 m/s (orkanstyrke) blev registreret ved Kolding den 9. februar og højeste 10-minutters middelvind på 25,4 m/s (stormstyrke) blev registreret på Røsnæs den 25. februar og igen ved Hammer Odde på Bornholm den 12. marts. Fire blæsevejr kom på den danske Stormliste, og de blev alle registret i februar og marts nemlig den 9. februar, den 22-23. februar, den 25. februar og det navngivne blæsevejr ”Laura” den 12. marts.

VEJRET I 2020 - ÅR OG SÆSONER

Næstvarmeste siden 1874. Syvendesolrigeste siden 1920. Gennemsnitlig nedbør. En del sommerdøgn, men forsvindende antal tropedøgn. Varme- og hedebølger og mange skybrud i løbet af sommeren. Laveste antal isdøgn (ingen) og frostdøgn siden 1874. Mange nedbørsdøgn, men laveste antal snedækkedøgn siden 1961. Fire blæsevejr på den danske Stormliste. Ikke hvid jul i 2020.

Vinter 2019-2020 varmeste og næstvådeste siden 1874. Under gennemsnitligt antal soltimer. Ingen skybrud, men mange nedbørsdøgn. Meget få frost- og snedækkedøgn og ingen isdøgn. Fire blæsevejr på den danske Stormliste.

Forår 2020 rekordsolrigt siden 1920. Tørt og med gennemsnitlig temperatur. En del nedbørsdøgn, men kun et enkelt skybrud. Mange frostdøgn, ubetydeligt antal snedækkedøgn og ingen isdøgn. Et enkelt blæsevejr på den danske Stormliste.

Sommer 2020 gennemsnitlig, men med meget vekslende temperatur, nedbør og solskin. Omfattende lokale, regionale og landsdækkende varme- og hedebølger i juni og august. I gennemsnit mange sommerdøgn. Ubetydeligt antal tropedøgn. Mange skybrud og nedbørsdøgn.

Efterår 2020 fjerdevarmeste siden 1874, tørt og relativt solrigt. Knapt nok sommerdøgn, enkelte frostdøgn, få skybrud men mange nedbørsdøgn.

Ud over års- og sæsonopgørelser laver DMI's klimatologer ligeledes opgørelse af vejret hver måned året igennem.

Find flere detaljer om månedens, sæsonens og årets vejr her.

VEJRET I 2020 - MÅNED FOR MÅNED

Januar 2020 - Varmeste januar siden 1874. Over gennemsnitlig nedbør, men lavt antal soltimer. Mange nedbørsdøgn, men ingen skybrud. Ingen snedække- eller isdøgn og kun få frostdøgn

Februar 2020 - Vådeste og tredjevarmeste februar siden 1874. Lavt antal soltimer. Mange nedbørsdøgn, men ingen skybrud. Meget få snedække-, ingen is- og kun få frostdøgn. Tre blæsevejr kom på den danske Stormliste.

Marts 2020 - Sjettesolrigeste marts siden 1920. Relativt lun og tør. En del nedbørsdøgn, men ingen skybrud. Normalt antal frost-, meget få snedække- og ingen isdøgn. Blæsevejret ”Laura” kom på den danske Stormliste.

April 2020 - Fjerdesolrigeste april siden 1920. Lun og tør. Relativt få nedbørsdøgn og ingen skybrud. Normalt antal frost-, ingen snedække- eller isdøgn.

Maj 2020 - Kølig, tør og relativt solrig. En del nedbørsdøgn og et enkelt skybrud. Normalt antal frostdøgn, ingen sommerdøgn.

Juni 2020 - Niendevarmeste juni siden 1874. Solrig og med lidt over normal nedbørsmængde. En del nedbørsdøgn og skybrud. Relativt mange sommerdøgn, ubetydeligt antal tropedøgn. Landsdækkende varmebølger og lokale hedebølger.

Juli 2020 - Kold, våd og solfattig. Mange nedbørsdøgn men få skybrud. Knapt nok sommerdøgn, ingen tropedøgn eller varme-/hedebølger.

August 2020 - Syvendevarmeste siden 1874, femtesolrigeste siden 1920 – og relativt tør. Mange nedbørsdøgn, skybrud og sommerdøgn, ubetydeligt antal tropedøgn. Langvarige regionale og landsdækkende varme-/hedebølger.

September 2020 - Lun, solrig og meget tør. En del nedbørsdøgn, ét skybrudsdøgn og knapt nok sommerdøgn. Sæsonens første nattefrost den 18. september.

Oktober 2020 - Lun, våd og solfattig. Mange nedbørsdøgn, få skybrud og knapt nok frostdøgn.

November 2020 - Næstvarmeste november siden 1874, tør og relativt solrig. Mange nedbørsdøgn, ingen skybrud og få frostdøgn.

December 2020 - Femtesolfattigste siden 1920. Varm med lidt under gennemsnitlig nedbør. Mange nedbørsdøgn, men ingen skybrud. Ingen isdøgn og kun få frostdøgn.

Frans Rubek og Anja Fonseca
5. januar 2021

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle