Så kom sneen

I år i Sydvestgrønland har sneen ladet vente på sig, men nu har et frisk lag nysne lag sig til rette. Det brune landskab, som har domineret i september og oktober, hænger sammen med en tør start på efteråret.

Sneen har ladet vente på sig i år i det sydvestlige Grønland. Lavtrykkene, som normalt leverer nedbør og ofte af den hvide slags, er nemlig rejst andre veje, og det har kunnet ses i landskabet indtil nu.

Én af DMI’s meteorologer, Jens Lindskjold, arbejder i Nuuk. Han har også bemærket sneens fravær:

”Vejret har over længere tid været præget af, at det store højtryk, som normalt ligger over Indlandsisen, ofte har bygget bro til et bastant højtryk over Labrador. Det har tvunget lavtryk og fronter til at tage en sydligere tur fra New Foundland op over Irmingerhavet til Island, i stedet for op i Labradorhavet, hvor de normalt ville have kastet sne af sig på Grønlands vestkyst,” forklarer Jens Lindskjold, og fortsætter: ”Enkelte gange har fronter fra nord bevæget sig sydover, men i oktober er de alle, på nær én, stoppet inden de nåede Nuuk. Nord for Nuuk er der altså kommet lidt mere nedbør, ligesom de egne også har haft lidt flere snebyger.”

 

Ifølge Jens Lindskjold er billedet ved at vende. Der er nemlig udsigt til, at der er åbnet for sluserne fra vest, så lavtrykkene igen kan komme ind med nedbør. Nedbør som overvejende vil falde som sne.

To tørre måneder

DMI’s klimatolog Caroline Drost Jensen har overblikket over målinger af nedbør, temperatur og meget andet for hele Grønland, og ifølge Caroline har september og oktober været meget tørre for årstiden.

”I Sydvestgrønland fra Nuuk og ned mod Qaqortoq er der faldet mindre nedbør end der plejer. September i Nuuk bød på sølle 7,8 mm nedbør sammenlignet med de normale 104,6 mm (foreløbige klimanormal fra 1991-2020). Og sammenlagt for september og oktober, er der kun faldet mellem 30 og 50 procent af, hvad der normalt falder i området. For Nuuks vedkommende er der endda faldet endnu mindre nedbør i de to måneder. Når det så er sagt, er det ikke ekstremt. Det sker fra tid til anden,” fortæller Klimatolog Caroline Drost Jensen.

Af Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
5. november 2021

Viden om vejr og klima

Se alle