Nationalt Center for Klimaforskning forlænges

Der afsættes 40 mio. kr. til at fortsætte og styrke arbejdet i Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF). Det er resultatet af de netop afsluttede forhandlinger om Forskningsreserven.

Forskning i klimaforandringerne i rigsfælleskabet skal fastholdes og styrkes i 2022.

Det har regeringen og partierne bag Forskningsreserven besluttet 28. oktober 2021.

»Nationalt Center for Klimaforskning skal samle og skabe viden om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke rigsfællesskabet de kommende årtier. Det arbejde ser vi frem til at fortsætte, så vi kan give beslutningstagere og borgere det bedst mulig grundlag til at imødegå klimaforandringerne,« siger Marianne Thyrring, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, som har ansvaret for Nationalt Center for Klimaforskning.

 

Nationalt Center for Klimaforskning er en paraplyorganisation, som samler forskning i klima på tværs af institutioner i og uden for rigsfællesskabet. Samtidig skal NCKF understøtte DMI’s rolle som regeringens klimavidenskabelige rådgiver.

 

I aftaleteksten står der: »Parterne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til at videreføre og styrke Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) med henblik på at understøtte en effektiv grøn omstilling og klimatilpasningsindsats i hele Rigsfællesskabet, herunder i Arktis, samt gøre Danmark internationalt førende inden for klimaforskning. NCKF vil fortsætte og intensivere forskning i de mest kritiske forskningsområder, samle viden og knytte klimaforskning i Rigsfællesskabet sammen gennem forskningssamarbejder på tværs af universiteter, videninstitutioner, styrelser og beslutningstagere.« GEUS-programmet PROMICE, som overvåger massetabet fra Indlandsisen i Grønland, er indeholdt i aftalen.

Aftalen findes her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/endelig-aftale-et-gronnere-sundere-og-teknologisk-staerkere-danmark.pdf

 

Af DMI Kommunikation
29. oktober 2021

Viden om vejr og klima

Se alle