IPCC's store klimarapport er på trapperne

Første del af IPCC’s sjette hovedrapport udkommer den 9. august. Rapporten kommer med en status på vores klimas tilstand og en videnskabelig vurdering af, hvordan klimaet ændrer sig i fremtiden. I de næste 14 dage skal 195 lande enes om et sammendrag, hvor hovedpointerne i den over 1000 sider lange rapport koges ned til ca. 20 sider.

 

Inden længe udkommer 1. del af IPCC’s sjette hovedrapport. For de klimainteresserede er det en stor begivenhed, da rapporten fra IPCC kommer med en status på vores klimas tilstand og en videnskabelig vurdering af, hvordan klimaet ændrer sig i fremtiden.

Hovedrapporten er en moppedreng på over 1000 sider, og den skal nu koges ned til et kort sammendrag på omkring 20 sider. Hovedrapporten godkendes som den er, mens sammendraget skal godkendes af de 195 medlemslande. Det sker på et møde fra den 26. juli og to uger frem. Hovedrapporten og sammendraget forventes offentliggjort den 9. august.

Selve godkendelsen af sammendraget er lidt af et tovtrækkeri mellem forskellige nationer, hvor alle skal nå til enighed om den præcise ordlyd og indhold af sammendraget. Det sker ved, at sammendraget gennemgås linje for linje, hvor forfatterne skal stå inde for formuleringerne, der skal være en videnskabelig balance, indholdet skal være relevant for beslutningstagere og være politisk neutralt – og så skal sammendraget være læsevenligt.

Din abc til IPCC

IPCC blev oprettet i 1988 og står for ”Intergovernmental Panel on Climate Change” – det vi også kalder FN’s Klimapanel.

Klimapanelet udgiver ca. hvert 5-6 år en opsummering af den videnskabelige litteratur inden for klimaforskning og viden om klimaændringer. IPCC udfører altså ikke selv forskning, men indsamler viden og forsyner verden med en videnskabelig vurdering af klimaforandringerne og konsekvenserne af dem baseret på et repræsentativt og troværdigt udsnit af videnskaben fra verdens førende eksperter inden for klimaforskning.

IPCC kommer med løsningsforslag til, hvordan vi imødekommer klimaforandringer, men IPCC kommer ikke med nogle anbefalinger, det er op til politikere og beslutningstagere at handle på den viden, som IPCC forsyner dem med.

DMI er kontaktpunkt mellem IPCC og regeringen

DMI er kontaktpunkt mellem IPCC og regeringen. Derfor er DMI delegeret ved IPCC-møder og står for koordinering af regeringshøringsprocesser. Desuden er DMI kontaktpunkt mellem IPCC og danske eksperter og giver input til nomineringer til forfatterhold og ekspertmøder. Derudover er det DMI, der står for den generelle information om IPCC’s arbejde og IPCC’s processer.

På DMI er det klimavidenskabelig rådgiver Tina Christensen, der har rollen som IPCC-kontaktpunkt og leder mødedelegationen.

”Jeg ser frem til, at den nye IPCC-rapport bliver udgivet, da den vil stå som en videnskabelig hjørnesten i flere år frem, det vil vi allerede se på det næste klimatopmøde COP26 i november, hvor rapporten vil danne grundlag for de politiske diskussioner,” siger Tina Christensen.

 

Fakta om den sjette arbejdscyklus

Lige nu er vi et stykke inde i IPCC’s sjette arbejdscyklus, der begyndte tilbage i oktober 2015. Der er allerede udgivet tre særrapporter i 2018 og 2019 – og nu er vi nået til den Sjette Hovedrapport, som udkommer i fire delrapporter i 2021-2022.

Tidslinje indtil nu:

 • April 2016 - arbejdsprogrammet for sjette cyklus blev besluttet.
 • September 2017 – indholdsfortegnelsen blev godkendt.
 • April 2018 - forfatterholdet blev udpeget.
 • April 2019 - eksperthøring af 1. udkast.
 • Marts 2020 - ekspert- og regeringshøring af 2. udkast.
 • Maj 2021 - 3. udkast i regeringshøring.
 • Juli/aug 2021 (NU) rapporten skal godkendes på IPCC-54
 • Den 9. august 2021. Offentliggørelse efter 24t embargo

Tidslinje for de fire delrapporter i den sjette arbejdscyklus:

 • Delrapport 1 beskriver de videnskabelige aspekter af klimasystemet og klimaforandringer og udkommer i august 2021
 • Delrapport 2 udkommer i februar 2022 og har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning til kommende ændringer i klimaet.
 • Delrapport 3 udkommer i marts 2022 og beskriver muligheder for at begrænse udslip af drivhusgasser og andre muligheder for at afværge klimaforandring.
 • I oktober 2022 udkommer del 4, der er den endelige synteserapport. Her sammenstilles og opsummeres al viden fra de tre tidligere delrapporter.

 

 

 

 

 

 

Af Tina Christensen og Anja Fonseca
26. juli 2021

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle