Færøsk vejr fra Færøerne

Fremover kommer den daglige femdøgnsvejrudsigt fra den færøske vejrtjeneste Veðurstova Føroya på hverdage.

Fra november 2021 bliver de første officielle vejrudsigter for Færøerne udarbejdet af den færøske vejrtjeneste Veðurstova Føroya. Det betyder, at den femdøgnsudsigt, brugerne finder på dmi.dk/faroerne/ er udarbejdet af den nye færøske vejrtjeneste.

Veðurstova Føroya (Faroese Meteorological Office, FMO) overtager alene ansvaret for den daglige femdøgnsudsigt for Færøerne på hverdage, mens DMI fortsat har ansvaret i weekenden og på helligdage.

Overtagelse af den daglige femdøgnsudsigt på hverdage er første del af en overdragelsesaftale mellem DMI og Veðurstova Føroya, som er udløst af det færøske lagtings beslutning i 2008 om at tage vejrtjenesten hjem.

DMI leverer fortsat de mere detaljerede udsigter og varsler for udsendelsesdøgnet.

Ifølge aftalen med DMI skal Veðurstova Føroya fra december 2021 udarbejde udsigter og varsler for udsendelsesdøgnet på hverdage mellem 8 og 17. DMI vil fortsat have vagten ’uden for kontortid’ samt i weekender og på helligdage.

 

Samarbejdsaftale med DMI
I 2008 vedtog det færøske lagting at overtage sagsområdet vejrtjeneste fra Danmark fra 1. april 2009.

Samtidig indgik man en samarbejdsaftale med DMI om, at DMI fortsatte med at levere vejrtjenester til Færøerne – bl.a. daglige vejrudsigter for land og havområder, data til WMO og diverse klimastatistikker. Flyvevejrtjenesten var ikke omfattet af aftalen.

Resultatet var, at Færøerne overtog ansvaret for samtlige målinger, inklusive radiosonderinger og målinger til luftfarten. DMI leverede som hidtil udsigter til luftfarten, mens andre udsigter, klimastatistikker m.m. blev udarbejdet i henhold til samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen med DMI blev ajourført i juli 2019 med flere store ændringer vedrørende udveksling af måledata, modeldata, infrastruktur m.m.

»Samarbejdet med DMI har fungeret fint, og DMI har været særdeles hjælpsomme ved etableringen af Veðurstova Føroya. Håbet er, at det gode samarbejde fortsætter, og at der bliver et styrket internationalt samarbejde. Der er mange emner, som kræver et godt samarbejde – f.eks. avanceret vejrradar, modernisering af radiosondemålinger, forskningsprojekter bl.a. i lokale vejrmodeller, internationalt samarbejde, undervisning af meteorologer m.m.,« siger Rúnar Alix Rasmussen, som har siddet i den færøske arbejdsgruppe.

 

Veðurstova Føroya åbner langsomt
Man bygger ikke blot en vejrtjeneste fra den ene dag til den anden. Faktisk gik opgaven i gang for mere end tre år siden.

I juni 2018 nedsatte det færøske landsstyre en arbejdsgruppe med fem medlemmer, der skulle undersøge mulighederne for udvikling af en færøsk vejrtjeneste, tilpasset færøske forhold og færøske brugeres behov.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en del rapporter og gik i gang med planlægning af etableringen af Veðurstova Føroya – alt vedrørende organisation, budget, lokaler, infrastruktur, ansættelser, undervisning og oplæring, vagttjeneste, forskning og udvikling, samarbejde lokalt og internationalt m.m.

Visionen er at få de bedste og mest pålidelige vejrudsigter for Færøerne og færøske interesseområder, bedre formidling, deltagelse i undersøgelser og forskning i vejr, klima og klimaændringer til fordel for søfart, fiskeri, erhverv på land, luftfart, beredskaber og det færøske samfund som helhed.

Veðurstova Føroya er organiseret som en afdeling under Vørn, der er Færøernes hovedorganisation for beredskab, der huser Maritime Rescue Coordination Center Thorshavn (MRCC), fiskerinspektion m.m. Direktøren for Vørn er også direktør for Veðurstova Føroya, mens arbejdsgruppen har fungeret som afdelingsleder.

Veðurstova Føroya har foreløbig ansat to meteorologer og tilknyttet it-folk. Endvidere får den færøske vejrtjeneste hjælp fra teknikere og kontorpersonale ansat i Vørn og MRCC.

 

DMI Kommunikation
2. november 2021

Viden om vejr og klima

Se alle