I praktik på DMI under COVID-19

COVID-19 har spændt ben for mange ting, og ofte har der skulle tænkes ud af boksen for at finde en løsning. Det var også tilfældet, da to studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen skulle begynde i praktik på DMI, og selv samme sted lukkede fra den ene dag til den anden. En alternativ løsning blev taget i brug, og både praktikanter og DMI fik gode erfaringer med sig.

I februar, hvor COVID-19 endnu var ukendt inden for Danmarks grænser, blev det aftalt med to studerende fra Københavns Professionshøjskole, Mette Hougaard Hansen og Deborah Sara Skomorowski Kilberg, at de skulle i praktik på DMI for at undersøge, hvordan DMI’s brugere anvender DMI’s vejrvarsler.

Praktikforløbet blev langt fra som forventet, men både Mette og Deborah og DMI fik noget godt med sig fra deres praktik ”på” DMI.
Ifølge beredskabschef Knud-Jacob Simonsen kan rapporten fra praktikforløbet hjælpe med at forbedre DMI’s varsler.

”Mette og Deborah er kommet med mange gode observationer, og har fået gode oplysninger tilbage fra beredskabsmedarbejdere i kommunerne. Det er værdifuldt med denne ekstra viden fra beredskabsaktører, og det er helt klart noget DMI kan bruge fremover, når vi skal se, hvordan vi kan forbedre vores kommunikation ud til beredskabet i Danmark”

Praktik hjemmefra

Udover muligheden for at dykke ned i et emne og lære om det, handler praktik også om at komme ind under huden på en virksomhed og opleve arbejdslivet uden for skolens vægge.  Men allerede før praktikkens start, gik det op for Mette og Deborah, at praktikken ikke kunne afvikles fysisk på DMI.

Efter en forventningsafstemning med DMI’s beredskabschef Knud-Jacob Simonsen, blev de dog enige om, at der fortsat var meget at hente ved at gennemføre de ti ugers praktik primært i form af hjemmearbejde, samt enkelte gårdmøder på DMI med Knud-Jacob Simonsen og virtuelle møder med DMI’s brugere.

Projektet handlede om Krisekommunikation, og en stor del af indholdet blev baseret på telefoninterviews og spørgeskemaer, som blev sendt ud til beredskaber, kommuner og politi.

Ifølge Mette og Deborah er det altid optimalt at kunne se den man interviewer, men der kom heldigvis brugbar information ud af både interviews og spørgeskemaer.

”Det har det været en udfordring, at vi ikke har kunnet mødes med de aktører, vi skulle interviewe. Nogle har vi kunnet snakke med over Skype, hvor det med andre har været over telefonen. Ved ikke at kunne være fysisk i det samme rum, har det gjort det sværere at få respondenterne til at uddybe deres svar, samt at observationer af kropssprog ikke har været muligt,” fortæller praktikanterne.

De mange telefonmøder har til gengæld givet Mette og Deborah et markant kompetence-løft inden for virtuel kommunikation, mens de har måtte undvære indblikket i DMI’s daglige drift samt muligheden for at møde de ansatte og mærke arbejdspladsens puls.

”Vi havde nok en forventning om at få et større kendskab til DMI som arbejdsplads, og hvordan hverdagen fungerer. Det blev grundet COVID-19 ikke muligt. Derudover havde vi oprindeligt også en forventning om at skulle varetage andre opgaver så som at være med til at arrangere og deltage i en evakueringsøvelse på DMI, men igen blev dette ikke muligt grundet COVID-19. Dog fik vi meget hurtigt lavet en forventningsafstemning med Knud-Jacob, da det stod klart, at alting ville blive anderledes. Derfra har praktikken forløbet som forventet.”

Mette og Deborah er nu færdige med deres virtuelle praktikforløb ved DMI. Begge har fundet deres praktikperiode interessant, og både DMI og de to praktikanter har fået meget ud af forløbet trods de anderledes omstændigheder.

Herdis Damberg
25. juni 2020.

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle