DMI hjælper navigatører i isfyldt farvand

Sejlads i isfyldt farvand er både farligt og udfordrende for skib og besætning og stiller høje krav til besætningens kendskab til is og navigation. For at klæde navigatørerne bedst muligt på, har DMI og Marstal Navigationsskole (MARNAV) indgået en aftale, hvor DMI’s istjeneste bidrager til et specialiseret undervisningsforløb for navigatører. Undervisningsforløbet kaldes ”Polar Code Advanced”, og opfylder kravene fra danske søfartsmyndigheder.

I en tid, hvor havisen generelt mindskes, men hvor udbredelsen af is alligevel kan variere ekstremt meget fra sæson til sæson, bliver navigatørernes viden om is-informationer vigtigere end nogensinde før.

Forekomsten af drivis, isbjerge og isskosser kan være ganske farlig for skibene, og et skibs møde med is kan forårsage store skader. I værste fald er skibe sunket på grund af sammenstød med isskosser og isbjerge.

Læs om skibet M/S Hans Hedtoft forlis syd for Grønland

Kombinationen af is, hårdt vejr og af og til dårlig sigt stiller store krav til navigatørers viden om is-udbredelse, sikkerhed og hensigtsmæssig planlægning af ruten.
Derfor skal selv erfarne navigatører gennemgå et kursus kaldet, ”Polar Code Advanced”.
Polar Code er et internationalt regelsæt for skibe, som skal sikre miljøet i de unikke farvande omkring de polare regioner og øge sikkerheden ombord på skibene.
Og her har DMI’s istjeneste masser af viden at byde ind med.

Keld Qvistgaard, Seniorrådgiver i DMI’s istjeneste, som har mange års erfaring med iskortlægning og navigation i isfyldt farvand, mener, at udviklingen stiller høje krav til navigatørernes uddannelse.

”De store forandringer, der sker med havisens udbredelse og den rivende teknologisk udvikling, som også er i gang, er helt afgørende at bringe ind i ”Polar Code Advanced” kursus-forløbet. På den måde kommer det i bedst mulig anvendelse hos navigatørerne, både i simulator og på broen af skibet.”

Målet med aftalen er derfor, at DMI, i tæt samarbejde med MARNAV’s instruktører, skal bidrage til at klæde navigatørerne bedst muligt på med solid viden om havis, isbjerge, nyeste teknologi samt andre services, der understøtter sikker sejlads i isfyldt farvand.

For at sikre de højeste standarder som grundlag for navigatørernes beslutninger på havet, trækker DMI på sit tætte samarbejde med istjenester verden rundt. Desuden udnyttes DMI’s etablerede rolle som leverandør af produkter til EU’s Copernicus marine overvågningsprogram (CMEMS) og det tætte samarbejde med den Europæiske Rumorganisation (ESA), som er hovedleverandør af satellitdata til navigationsbrug.
Det tætte internationale samarbejde, som DMI er en del af, er med til at hæve niveauet signifikant for MARNAV.

”Det er vigtigt at holde for sig øjet, at det internationale samarbejde er vejen frem. Arktisk kommando og Grønland er særligt store aktører i det netværk som DMI’s istjeneste også er en del af, og det er især det samarbejde fra læring til produkt som gør, at DMI har de bedste produkter på markedet og er udvalgt til at hjælpe os med undervisning i Polar Code” siger Bjørn Kay, Instruktør ved Marstal Navigationsskole.

På grund af Corona-virusset er MARNAV kun delvist åbnet for undervisning, men genoptager den fysiske undervisning over alt, så snart det er muligt.

Læs mere om hvordan klimaforandringer øger fokus på, hvordan den nyeste forskning inden for fx højtopløselige satellitbilleder og kunstig intelligens kan operationaliseres og bruges i istjenesterne.

Af Herdis Preil Damberg
4. maj 2020

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle