Og det kom flydende i ring og rad - DMI-model som værktøj mod plastikforurening i havene

Vi er ved at udvikle vores havmodel, så den kan hjælpe i kampen mod ophobningen af plastik i Østersøen og Middelhavet. Modellen kan blandt andet beregne, hvilken rute plastik tager rundt i havet, hvor det samler sig og hvilken dybde, det flyder i.

Mængden af affald, der ender i havene, er 20-doblet de sidste 50 år. Plastik er et af de helt store problemer, og på tværs af 13 EU-lande kører projektet CLAIM, som fokuserer på, hvordan vi kan afhjælpe de store og skadelige mængder af plastik i havene. DMI har udviklet vores havmodel til formålet.

Tidevand, strøm og bølger

For at kunne gøre noget ved plastik-problematikken er det vigtigt at kunne beskrive stykkernes færden rundt i havene. En del af arbejdet under CLAIM går for eksempel ud på at udvikle teknologier til opsamling af den løsgående plastik, og indsamlingsopgaven bliver uden tvivl nemmere, hvis man ved, hvor plastikmasserne befinder sig. DMI’s model er derfor på flere måder et vigtigt redskab i denne sammenhæng.

Oceanograf ved DMI Kristine Skovgaard Madsen forklarer:

”På grund af det fortsatte udslip af plastik til havene, forventes de negative effekter for det maritime økosystem at øges. Det er derfor uhyre vigtigt, at vores havmodel er så præcis som mulig og dermed kan være til størst mulig gavn i indsatsen for at gøre noget ved problemet.”

I CLAIM projektet har DMI lavet en første kortlægning af

  • hvor meget plastik der udledes til havene
  • hvor kilderne til udslippene er

Ud fra det kan modellen fortælle noget om

  • hvor plastik flyder hen
  • hvor plastik ophober sig
  • hvor meget plastik, det drejer sig om
  • i hvilken dybde plastikstykkerne befinder sig

Modellen opererer med faktorer som tidevand, havstrømme, aflejringer, bølger, biologisk begroning og hvor kilderne til udslippet af plastik er.

Plastik i de danske farvande

Projektet koncentrerer sig om Østersøen og Middelhavet. Dette fordi begge disse have er halv-aflukkede, og derfor er ekstra sårbare over for plastikforurening - plastik i vandet forbliver fanget i områderne, da det ikke så let kan strømme bort.

De danske farvande er meget dynamiske, og derfor er vi ikke blot udsat for vores egen plastikforurening, men også for nabolandenes. Koncentrationen af plastik i de danske have er lidt højere end for resten af Østersøen.

Plastik opdeles i kategorier efter størrelsen på stykkerne. Makroplastik er de synlige stumper, som er over 5 mm lange. Der er dog virkelig mange stykker, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Herunder hører mikroplast på under 5 mm til 1 mikrometer og nanoplast, som måler under 1 mikrometer.

Fakta om CLAIM

- Fra den 29. til den 31. oktober er DMI vært for et CLAIM-møde.
- CLAIM står for Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods.
- CLAIM er et EU Horizon 2020-projekt.
- Projektet startede op i november 2017 og skal køre i tre år.

Af Jun She og Lærke Krogaard Hansen
31. oktober 2019

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle