Klima: Indlandsisen smelter hurtigere end ventet

Tabet af is fra Grønlands indlandsis er syv gange større end i 90’erne, og følger dermed FN’s Klimapanels høje scenarie for den globale opvarmning. Det viser et internationalt studie af Indlandsisens massebalance, som DMI har medvirket i.

Massetabet fra Indlandsisen er steget fra 33 milliarder tons is per år i 90’erne til 254 milliarder tons is per år i det seneste årti – altså en syvdobling indenfor kun tre årtier. Resultaterne, som publiceres i dag i Nature, viser, at Grønland har tabt næsten 4000 milliarder tons is siden 1992, hvilket er nok til at øge det globale havniveau med 10,6 mm.

”Grønland mister is med rekordhast og vores undersøgelse bekræfter desværre IPCC’s worst case-scenarie for afsmeltningen”, siger Ruth Mottram, glaciolog og klimaforsker ved DMI.

Sammenlignet med scenarierne fra FN’s klimapanel (IPCC) slår det nye studie fast, at Grønlands bidrag til havniveauet stiger hurtigere end i det centrale bud. I stedet følger afsmeltningen det højeste scenarie fra IPCC, som forudsiger yderligere 7 cm bidrag fra Grønland til det globale havniveau.

Det mest komplette billede af Grønlands is-tab til dags dato

Bag studiet står 89 forskere fra 50 institutter fra hele verden. Danmark er repræsenteret med forskere fra DMI, DTU-Space, GEUS og KU, og studiet er det mest komplette billede af Grønlands is-tab til dato.

Forskerholdet har kombineret 26 separate undersøgelser til at udregne ændringer i den grønlandske iskappes masse fra 1992 til 2018. Alt i alt blev data fra 11 forskellige satellitmissioner brugt, inklusiv målinger af iskappens ændringer i volumen, isens bevægelse og tyngde.

Holdet har også brugt bl.a. DMI’s regionale klimamodel til at vise, at halvdelen af massetabet er sket på grund af overfladeafsmeltning og stigende temperaturer. Den anden halvdel af massetabet skyldes tab fra gletsjerne, som er accelereret på grund af højere havtemperaturer.

Tabet af is toppede ved 335 milliarder tons i sæsonen 2011-12, altså 10 gange så meget som i 90’erne, under en periode med høj overfladeafsmeltning. Selvom de årlige istab er faldet lidt siden da, er det stadig syv gange højere end i 90’erne. Desuden indeholder studiet ikke data fra hele 2019, hvor sommeren bød på langvarig og intens afsmeltning.

Ifølge Peter Langen, som er klimaforsker og daglig leder på DMI, er det bredden af studiet, som er det særlige.

”Det er det mest pålidelige og omfattende studie af afsmeltningen af Indlandsisen, som desværre bekræfter tidligere undersøgelser. I studiet har vi sammenholdt mange forskellige undersøgelsesmetoder lige fra regionale klimamodeller til satellitbilleder, og vi kan se, at Indlandsisen helt overordnet rammes på to fronter: højere temperaturer og højere havtemperaturer. Tilsammen resulterer det i en markant accelereret afsmeltning.”

Hør Peter Langen og Ruth Mottram præsentere fundene på under 2 minutter nedenfor.

To af DMI's klimaforskere, Peter Langen og Ruth Mottram, har medvirket i en Nature-artikel, hvor et stort antal forskellige kilder slår fast, at Grønlands Indlandsis forsvinder hurtigt, og den skrumper i højere tempo end forventet.

Fakta:

  • 360 milliarder tons is svarer til 1 mm global havniveaustigning.
  • Studiet er et samarbejde kaldet The Ice Sheet Mass Balance Inter-Comparison Exercise (IMBIE) understøttet af ESA Climate Change Initiative og NASA Cryosphere Program.
  • IPCC har lavet fire scenarier, som beskriver mulige fremtider for klimaet, og adskiller sig ved forskellige udledninger af drivhusgasser.
  • Scenarierne kaldes RCP-scenarier, hvor RCP står for 'Representative Concentration Pathways'
  • RCP4.5 er et mellemscenarie, og giver et bud på fremtidige temperaturændringer ud fra den antagelse af CO2-udledninger og andre klimapåvirkninger reduceres.
  • RCP8.5 også kaldet ”det høje scenarie”, giver et bud på fremtidige temperaturændringer ud fra den antagelse af CO2-udledninger og andre klimapåvirkninger fortsætter med at stige.

Læs mere om IPCC

Læs mere om Indlandsisen og dens massebudget

DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver samt Danmarks kontaktpunkt og repræsentant i FN’s klimapanel (IPCC). DMI udvikler viden om fremtidens klima og leverer beslutningsgrundlag for klimatilpasning.

Af Herdis Preil Damberg
10. december 2019.

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle