Sneen smelter - vandet kommer

Weekendens snevejr gav problemer mange steder - især på Sjælland. Tøvejret er allerede i gang flere steder, men det kan desværre bare være begyndelsen på problemerne, siger klimatolog.

Indenfor de seneste døgn er der - specielt på Sjælland - faldet meget nedbør i både fast og flydende form. Det nuværende tøvejr giver risiko for vandskader på huse og i kældre. For selvom nedbøren er faldet over flere dage og ikke burde give problemer, kan snepakken virke som en svamp, der i starten holder på vandet. Efterhånden som sneen smelter yderligere og der eventuelt falder mere nedbør, mættes snepakken med vand, og det betyder, at store mængder vand kan frigives hurtigt.

Nedbørsum den 21. november 2015

I Roskilde er der faldet op til 69,4 mm nedbør i perioden 21. nov. 2015 kl. 00 - 24. nov. 2015 kl. 11

"Skrækscenariet er, at stort set al den nedbør, som er faldet siden den 21. november, frigives inden for ét døgn," siger klimatolog Mikael Scharling.

"Det vil betyde, at Roskilde, hvor der er faldet mest nedbør, over det kommende døgn kan få frigivet vand, der svarer til 75 millimeter nedbør. Det er de mængder, som er gemt i sneen plus den forventede regn. Det er mere vand, end de plejer at få i hele måneden."

Klimanormalen for nedbør i november tilsiger, at området plejer at få 61 millimeter for hele måneden.

Snedybde 21. november 2015

Det er indenfor den røde cirkel, der er størst risiko for problem med vand i forbindelse med snesmeltningen.

Redaktion Bjarne Siewertsen
24. november 2015

Viden om vejr og klima

Se alle