WMO

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det FN's meteorologiske organisation WMO, som var med til at grundlægge IPCC.

WMO generalsekretær Aksel Wiin-Nielsen

Aksel Wiin-Nielsen ved udnævnelsen som generalsekretær på WMO i 1980. Foto WMO.

WMO er FN's meteorologiske organisation.

WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som blandt andet omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

Gennem medlemskab af WMO bidrager DMI til det globale observationsnet og er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

Dansk islæt

En enkelt dansker har bestridt den prestigiøse post som generalsekretær for WMO - nemlig professor Axel C. Wiin-Nielsen i perioden 1979-1983. Professor Wiin-Nielsen blev året efter - i 1984 - vores hjemlige Meteorologiske Instituts direktør.

FN's klimapanel IPCC er oprettet af WMO og FN's miljøprogram UNEP i fællesskab. Oprettelsen fandt sted i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten 'Vores fælles fremtid'.

WMO selv blev oprettet i marts 1950 som afløser for Den Internationale Meteorologiske Organisation fra 1873 og består af 188 medlemsstater og territorier.

Danmark har været med i det internationale meteorologiske samarbejde siden starten i 1873.