Scenarier

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi, hvordan scenarier danner baggrund for beslutningstagere.

Et scenarie er en mulig, tænkt fremtid. I klimasammenhæng indeholder et scenarie f.eks. idéer om den teknologiske udvikling, økonomien, befolkningstilvæksten og dermed i sidste ende en prognose for udledning af klimagasser. Dermed danner hvert scenarie grundlag for beregning af fremtidens mulige klima.

Formålet med scenarier er at give beslutningstagere bedre muligheder for at kunne vurdere konsekvenserne af de forventede klimaforandringer under forskellige grader af global opvarmning. For at kunne modvirke klimaforandringer optimalt, er det derfor vigtigt for beslutningstagere at vide, hvor store reduktioner og tilpasningsinitiativer, der er nødvendige.

FN's klimapanel IPCC har i forbindelse med deres femte hovedrapport defineret fire nye scenarier for fremtiden - de såkaldte 'Representative Concentration Pathways' (RCP'er).

Tre af disse scenarier (RCP2.6 og RCP4.5 og RCP6.0) repræsenterer en indsats for at bekæmpe klimaforandringerne på hver sit ambitionsniveau, mens det fjerde og højeste (RCP8.5) repræsenterer fremtiden, hvor vi lader 'stå til' og ikke reducerer yderligere på vores drivhusgasudslip. 

Redaktion Marianne Brandt
22. oktober 2014

Viden om vejr og klima

Se alle