La Niña

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag introducerer vi klimafænomenet La Niña.

La Niña er modstykket til det mere kendte El Niño-fænomen i det tropiske Stillehav. De to fænomener forekommer altså på skift og dermed aldrig samtidigt. La Niña betyder ”lille pige” eller ”pigebarn”.

En La Niña viser sig ved, at havtemperaturerne i det centrale og østlige, tropiske Stillehav målt over en 3-måneders periode falder ned til mellem ½ og 2 °C under normalen. Der kan være så kort som to og så langt som syv år imellem La Niña'er.

Under en La Niña udløses en række af vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Blandt andet kraftig nedbør i Indonesien, Filippinerne og det nordlige Australien samt koldere og mere regnfuldt vejr i den nordvestlige del af USA men varmere og mindre regnfuldt vejr i den sydlige del.

I det nordlige Europa kan der følge varmere, men mere regnfuldt, vejr med en La Niña. Også på et globalt plan kan La Niña mærkes som et fald i den globale gennemsnitstemperatur.

Med undtagelse af en kort periode i efteråret 2012, har havtemperaturen i det centrale, tropiske Stillehav siden sommeren 2010 ligget omkring eller under normalen og senest opfyldte vinteren 2011/2012 definitionen på en La Niña. I efteråret 2014 ligger temperaturerne i det centrale, tropiske Stillehav omkring normalen.

Redaktion Marianne Brandt
17. oktober 2014

Viden om vejr og klima

Se alle