CFC-gas

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi kort, hvilke problemer de såkaldte CFC-gasser skaber.

CFC-gasser er gasser baseret på klor-fluor-kulstof. CFC'er har kraftig drivhuseffekt og lang levetid i atmosfæren. Klor, der er fraspaltet CFC-gasser, ødelægger desuden Jordens ozonlag. Ozonlaget beskytter alt levende mod Solens skadelige, ultraviolette stråling.

CFC-gasser har kun menneskeskabte kilder, og for at beskytte ozonlaget er der indgået internationale aftaler i den såkaldte Montreal-protokol om at udfase udslippene af CFC-gasser.

Koncentrationen af CFC-gasser falder derfor nu; eller den vokser i alt fald langsommere end tidligere, fordi udslippene falder.

Til gengæld vokser koncentrationen af de stoffer (HCFC'er og HFC'er), der erstatter CFC-gasserne. HCFC’er er mindre skadelige over for ozonlaget, men mange HCFC’er og HFC’er er effektive drivhusgasser.
 

Redaktion Niels Hansen
3. oktober 2014

Illustration af nedbrydning af ozon

Den vigtigste kemiske reaktion, der fører til nedbrydning af ozon.

1. UV-stråling spalter et klor-atom (Cl) fra et CFC-molekyle.
2. Klor-atomet (Cl) reagerer med et ozon-molekyle (O3).
3. Dette resulterer i et ilt-molekyle (O2) og et klor-monooxid-molekyle (ClO).
4. Klor-monooxid-molekylet (ClO) reagerer med et ilt-atom (O) og danner et oxygen-molekyle (O2) og et frit klor atom (Cl).
5. Klor-atomet (Cl) er nu frit til at nedbryde endnu et ozon-molekyle (O3).

Trin 2 til 5 kan gentage sig mange gange med det samme klor-atom.

Grafik udlånt af bladet Aktuel Naturvidenskab.

Viden om vejr og klima

Se alle