CFC-gas

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi kort, hvilke problemer de såkaldte CFC-gasser skaber.

CFC-gasser er gasser baseret på klor-fluor-kulstof. CFC'er har kraftig drivhuseffekt og lang levetid i atmosfæren. Klor, der er fraspaltet CFC-gasser, ødelægger desuden Jordens ozonlag. Ozonlaget beskytter alt levende mod Solens skadelige, ultraviolette stråling.

CFC-gasser har kun menneskeskabte kilder, og for at beskytte ozonlaget er der indgået internationale aftaler i den såkaldte Montreal-protokol om at udfase udslippene af CFC-gasser.

Koncentrationen af CFC-gasser falder derfor nu; eller den vokser i alt fald langsommere end tidligere, fordi udslippene falder.

Til gengæld vokser koncentrationen af de stoffer (HCFC'er og HFC'er), der erstatter CFC-gasserne. HCFC’er er mindre skadelige over for ozonlaget, men mange HCFC’er og HFC’er er effektive drivhusgasser.
 

Redaktion Niels Hansen
3. oktober 2014

Viden om vejr og klima

Se alle