Fremtidens skybrud: problem og ressource

Klimaekspert nikker anerkendende til Københavns Kommunes netop vedtagne skybrudsplan. Vi har næppe råd til at smide fremtidens nedbør ud, siger han.

Mandag i denne uge godkendte Københavns Teknik- og Miljøudvalg byens nye skybrudsplan, der over de kommende 20 år skal sætte hovedstaden i stand til at håndtere de kraftigere og hyppigere skybrud, som DMI varsler i fremtidens varmere klima.

I sin plan har København valgt i et vist omfang at holde på vandet fra de intense nedbørhændelser ved at ladet det løbe til søer og grønne områder i stedte for at hælde det i kloakkerne. Det er en god idé, siger ekspert i Danmarks fremtidige klima, Martin Olesen.

"Hvis vi antager, at vi i dag har brug for den nedbør, der falder, for at holde f.eks. vores parker grønne, så har vi ikke råd til at smide fremtidens nedbør ud, bare fordi den hyppigere falder som skybrud", siger han.

Samme nedbør på en ny måde

Han forklarer, at DMI's klimamodeller viser en stort set uændret samlet nedbør i fremtidens Danmark. Vi får med andre ord stort set den samme nedbør i løbet af året som nu. Til gengæld forandres måden, nedbøren falder på, markant - særligt om sommeren.

Fremtidens somre byder på kraftigere byger og længere tørkeperioder. Foto Hans Chr. Katberg Olrik Thoft.

"I juni, juli og august får vi i fremtiden langt mere af vores nedbør i korte, intense portioner adskilt af længere og tørrere perioder, end vi ser i dag", forklarer klimaforskeren og fortsætter:
"Det er en udfordring, at fremtidens længere tørkeperioder falder på samme tid af året, som vi også får de enkeltstående, kraftigere skybrud. I løbet af tørkeperioden tørrer jorden ud, og når så det kraftige skybrud rammer, skal vi stå for fristelsen til at lede vandet væk og 'smide det ud'. Det ville nemlig betyde, at tørken ramte os dobbelt hårdt. Det er næppe den optimale løsning", slutter Martin Olesen.

Nedbørsændringer i Danmark om sommeren. Observationer fra 1874 til 2005 er angivet med sort kurve og modelsimuleringer for perioden 2005 - 2100 for RCP2.6-scenariet (lavt udledningsscenarie) og RCP8.5-scenariet (højt udledningsscenarie) er angivet med henholdsvis blå og rød kurve som ændringer i forhold til referenceperioden 1986-2005. De skraverede områder angiver usikkerheden inden for det enkelte scenarie. Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5. Fra rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark Klik for større version.

Du kan læse meget mere om den fremtid, Københavns Kommune klimatilpasser til, i DMI's rapport 'Fremtidige klimaforandringer i Danmark'. Den finder du her.

Af Niels Hansen
5. november 2015.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle