Flytrafik som vinden blæser

Nogle københavnere undrer sig sikkert over, hvorfor flytrafikken til og fra Københavns Lufthavn en gang imellem foregår i lav højde henover dele af byen. Forklaringen ligger i, hvordan vinden blæser. 

Trafikken af fly til og fra lufthavnen i Kastrup går det meste af tiden uden om byen, hvilket skyldes orienteringen af lufthavnens start- og landingsbaner.

Banernes position er bestemt ud fra de mest fremherskende vindretninger i området, som du kan se på vindrosen til højre. Dette skyldes, at flyene helst skal starte og lande i modvind. Mest kritisk er landingsfasen, mens en vis sidevind er acceptabel under start.

På Amager er de hyppigste vindretninger sydvest og vest. De to parallelle hovedbaner ligger derfor orienteret fra sydvest (220 grader) mod nordøst (040 grader).

Kommer vinden fra retninger mellem syd og vest vil flyene starte ud over Køge Bugt og lande fra Øresund. Når vinden kommer fra retninger mellem nord og øst er det omvendt, men i begge tilfælde foregår start og landing ud over havet, så beboerne i lufthavnens nærhed normalt ikke bliver udsat for lavtgående flytrafik.

Ekstra landingsbane

Da vinden trods alt også kan komme fra andre vindretninger, findes der en ekstra landingsbane, som ligger orienteret fra nordvest (300 grader) mod sydøst (120 grader).  

Denne bane benyttes ikke så ofte, da indflyvningen ved vind fra sydøst foregår henover tæt bebyggede områder på Frederiksberg, Vesterbro og i Sundby. Ved vinde fra nordvest starter flyene ligeledes henover selv samme bebyggelser. Beboerne i disse områder vil i perioder være udsat for meget støj, og derfor er der restriktioner for, hvornår banen må benyttes.

Men afhængig af vinden kan københavnerne en gang imellem altså opleve at se flyene passere ind over byens tage.

På DMI overvåges vind- og vejrforholdene ved lufthavnen døgnet rundt. Der laves løbende præcise prognoser for sigtbarhed, skydække, vind og vejr, så flyveledelsen kan afvikle trafikken i lufthavnen sikkert og smidigt.

Af Thyge Rasmussen. Redaktion Marianne Brandt
17. april 2015 

 

Fly lander i Københavns lufthavn

Fly lander i Københavns lufthavn. Foto Marianne Brandt. Klik for større version.

Vindrose for Kastrup lufthavn

Vindrosen fra Københavns Lufthavn viser hyppigheden af vindretninger og vindstyrker i procent. Klik for større version.

Satellitbillede viser banernes placering i Københavns Lufthavn

Satellitbillede viser banernes placering i Københavns Lufthavn. Det er tværbanen 12/30 som i visse tilfælde fører flytrafikken lavt ind over centrale dele af byen.

 

Viden om vejr og klima

Se alle