Nye vejrradarer afslører nedbørens form

Danmarks samlede radarnetværk skal moderniseres for at give radarprodukter et kvalitetsløft og sikre bedre identifikation af nedbør. 

Et velfungerende nationalt radarnetværk lægger et bedre fundament for hele tiden at kunne levere de mest nøjagtige produkter og prognoser, hvori radardata indgår.

Derfor er det nu tid til en modernisering af DMI’s radarnetværk, der skal give prognoser og radarprodukter et kvalitetsløft.

"Bedre radardækning giver ikke bedre vejr, men det giver bedre vejrudsigter. Det kan gøre en stor forskel, særligt i en fremtid med ekstremt vejr," siger Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen fra klimatopmødet i New York.

Kvaliteten af nedbørobservationer forbedres

Når moderniseringen er gennemført, vil de nye vejrradarer være i stand til at sende og modtage signaler i to polariseringer - deraf navnet ’dual-polarisation radar’, og derved kan forskellige typer regn, hagl og sne kendes fra hinanden.

”Dual-polarisation radarer giver mulighed for at sammenligne det reflekterede signal i både vandret (horisontal) og lodret (vertikal) retning. Den viden kan blandt andet afsløre en nedbørspartikels form,” siger forsker Thomas Bøvith fra DMI’s Center for Meteorologiske Modeller og fortsætter:

”De rå radardata modtages af radaren, og billedet bliver derefter analyseret. Alle uvæsentlige klassifikationer filtreres fra, og tilbage bliver et renset radarbillede.”

Figuren herunder viser, hvordan radarens målinger af radarekkoer i to polariseringer gør det muligt at detektere falske ekkoer (refleksioner fra havoverfladen og forstyrrende signaler fra f.eks. Wi-Fi netværk) samt skelne mellem forskellige nedbørtyper.

Vejrradar på Stevns

DMI’s vejrradar på Stevns med teknikhytte, gittermast og radome - kuppelen, der beskytter antennen. Radaren er en af de tre moderniseringsmodne vejrradarer i Sindal og på Stevns og Rømø, der skal udskiftes og opgraderes, og sammen med de to vejrradarer i Virring og på Bornholm udgøre Danmarks samlede netværk. Foto Marianne Brandt. Klik for større version.

radarbillede

Et radarbillede kan ved brug af dual-polariseringsteknikken klassificere radarekkoerne i en lang række nedbørtyper. Samtidigt kan alle ekkoer, som ikke stammer fra nedbør, fjernes. Da radarstrålen på sin vej gennem atmosfæren afbøjes mindre end jordkrumningen, vil den på større afstande fra radaren give ekkoer fra lag gradvist højere oppe i atmosfæren. Over en vis afstand måles der således i frostluft, og det er grunden til, at nedbøren længst mod vest og sydvest er klassificeret som sne. Grafik Thomas Bøvith.

”På radarbillederne ovenfor afslører dual-polarisation radaren en kraftig haglbyge i Østersøen. Netop det at kunne detektere haglbyger kan være meget vigtig information for f.eks. flyvemeteorologerne,” siger Thomas Bøvith.

Observationer af vejrsituationen lige nu er grundlæggende data til udarbejdelsen af vejrudsigter. Her vil bedre observation af nedbørens placering og styrke give mulighed for en bedre forudsigelse af nedbøren i timerne efter.

”At vi bedre kan skelne mellem radarekkoer fra nedbør og ikke-nedbør giver en stor forbedring i kvaliteten af nedbørobservationer. Dette giver både bedre radardata til meteorologerne og ikke mindst i brugen af radardata i automatiske systemer, f.eks. til assimilering i vejrmodeller og radar-baseret fremskrivning af nedbør,” slutter forskeren.

Radarudbud er i luften

Moderniseringen af DMI’s landsdækkende radarnetværk sendes i EU-udbud og er nu offentliggjort på hjemmesiden for bekendtgørelser om europæiske offentlige indkøb, hvor udbudsmaterialet ligger klar til download. 

23. september 2014

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle