Konference: Sådan tilpasser vi os klimaet

Klimatilpasning er på dagsordenen i de nordiske lande. Center for regionale klimaforandringer (CRES), som er ledet af DMI, organiserer en nordisk konference om klimatilpasning i perioden fra 25. til 27. august.

Konferencen er den tredje i rækken af nordiske klimatilpasningskonferencer, hvor den første blev afholdt i Stockholm i 2010 og den anden i Helsinki i 2012.

"Målet med de nordiske tilpasningskonferencer er dels at styrke og udbygge den fælles platform mellem klimaforskere, politikere og andre brugere af klimaviden og dels at etablere et vidensbaseret grundlag for nye tilpasningsinitiativer," siger en af arrangørerne, klimaforsker ved DMI Martin Olesen.

"Som vi igen ser i de netop udkomne IPCC-rapporter, så er klimaet under forandring - blandt andet på grund af de stadige udledninger af drivhusgasser. Det et kræver tilpasning at kunne håndtere og minimere konsekvenserne af disse forandringer, der allerede nu påvirker os. Vi må forvente, at de direkte klimaændringer såvel som deres påvirkninger fortsætter og bliver mere markante i fremtiden, hvis ikke der sker store reduktioner i udledningerne," siger klimaforskeren.

En effektiv og målrettet tilpasningsstrategi bygger på vidensdeling og udveksling af erfaringer inden for alle berørte sektorer og på tværs af kommune- og landegrænser.

Konferencen i København i august henvender sig således bredt til folk, der arbejder med strategisk og operationel klimatilpasning i både den private og offentlige sektor foruden klimaforskere, studerende og andre eksperter. Konferencen forløber over tre dage med videnskabelige foredrag, indlæg fra eksperter i den offentlige og private sektor samt en postersession og paneldebatter og meget mere.

Listen over talere tæller blandt andet hovedforfattere fra alle tre IPCC-arbejdsgrupper, førende nordiske og internationale klima- og samfundsforskere samt erhvervsleder, forfatter og foredragsholder Stine Bosse.

Det er samtidig her, du kan tilmelde dig og indsende abstracts til konferencen. Deadline for indsendelse af abstracts og early bird registrering er den 15. april.

4. april 2014

Klimakonference

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle