Vandtemperaturen i det arktiske ocean over de seneste 30 år med 0,2 graders nøjagtighed

Nu er temperaturen af havets overflade kendt overalt i havet nord for den 58’ breddegrad takket være data fra 10 satellitter analyseret med en metode udviklet i og anvendt af Center for Ocean og Is, DMI. Forandringerne i temperaturen fra 1982 til i dag er kendt med 0,2 graders nøjagtighed.

Adskillige satellitter har siden 1982 kredset omkring jorden og passeret det arktiske hav flere gange i døgnet. Med følsomme instrumenter har de målt temperaturen i hver krog af havet med stor nøjagtighed. I dag er data fra 10 satellitter analyseret med en ny metode udviklet og anvendt af medarbejdere i Center for Ocean og Is, DMI. Arbejdet er udført inden for Grønlands Klimaforskningscenter. Metoden har givet forskerne et langt nøjagtigere billede af temperauren i havet dag for dag gennem de seneste 30 år.

Gode satellitter gør dårlige bedre

”Ikke alle satellitter er lige gode,” siger oceanograf Jacob Høyer. ”En god satellit måler nøjagtigt, men måske - og desværre - kun i et smalt bånd hen over havet, når den passerer. En dårlig satellit måler mindre nøjagtigt men kan godt være værdifuld ved til gengæld at dække et bredt bånd.”

”Ved hjælp af data fra de to bedste satellitter kan vi justere data fra de mindre gode satellitter og på den måde beregne os frem til et helt unikt dataset, som både har stor nøjagtighed og god dækning.”  Det har man gjort før, men det er første gang, at metoden er brugt på data fra det arktiske hav. Jacob Høyer har netop sammen med forskere fra Frankrig og Norge publiceret metoden og resultaterne i et internationalt tidsskrift:

Høyer, J. L., Le Borgne, P. and Eastwood, S. 2013.  A bias correction method for Arctic satellite sea surface temperature observations, Remote Sensing of Environment, in press. 

Vandtemperatur i det Arktiske ocean

2007 var et varmt år i Arktis. Farveskalaen repræsenterer temperaturen i forhold til den klimatiske middelværdi for 1982 til 2012. I september var isudbredelsen meget lille, og havtemperaturerne i det Østsibiriske Hav og længere mod øst i Chukchihavet var op til 5°C over den klimatiske middelværdi.

Vanskelige Arktis

I Arktis er problemerne med datanøjagtigheden større end i andre havområder.

”Atmosfæren er særlig problematisk i de arktiske områder,” siger Jacob Høyer. ”Satellitternes målinger bliver derfor vanskelige at tolke. Hertil kommer, at der er udbredte perioder med tusmørke, hvor det er svært at fjerne data, som repræsenterer temperaturen i skyernes top og ikke i havoverfladen. Og så er der i Arktis meget få målebøjer, der kan give målinger, som vi kan sammenligne med.”

Stigning gennem 30 år

Udviklingen i havtemperaturer i Arktis over de seneste år viser tydeligt klimaforandringerne.

”Jeg har analyseret alle relevante satellitdata tilbage til 1982, hvor de første temperaturobservationer er tilgængelige fra NOAA-satellitterne. Korrektioner baseret på de nyeste og bedste satellitter har givet os et datasæt, som giver klimaforskerne et billede ikke blot af forandringer i hele Arktis men også af, hvordan forandringerne har været mere regionalt,” siger Jacob Høyer. For eksempel er det tydeligt, at nogle af de største stigninger i temperaturen af havoverfladen fra 1982 og frem til nu har fundet sted omkring øen Disko ved Grønlands vestkyst. Vandet bliver om sommeren typisk 2 til 3°C varmere nu, end det blev i 1980’erne.

Vandtemperaturer i det arktiske ocean

Gennem årene 1982 til 2010 er vandtemperaturen steget overalt i Arktis. I områder med lysegult til mørkerødt er stigningen 0 til 0.25°C per år. De største stigninger er registreret i Baffinbugten og Chukchihavet. De hvide områder indikerer områder med mange dage med isdække. Resultatet er fundet ud fra satellitdata analyseret med en metode udviklet i Center for Ocean og Is, DMI.

Havtemperatur Vestgrønland

Langs Vestgrønland er havtemperaturen steget siden 1982. Den røde kurve gælder for området ved øen Disko og er en udglattet kurve baseret på data måned for måned (blå kurve). De laveste temperaturer er -1.8°C og optræder, når havet er dækket af is. Ved Disko er havtemperaturen i overfladen om sommeren steget cirka 2°C, mens vintertemperaturen er konstant -1.8°C på grund af det tilbagevendende isdække.

Grønlands Klimaforskningscenter (Greenland Climate Research Center, GCRC) beskæftiger sig med klimaændringernes forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund, herunder tilpasningsstrategier og forebyggelsesstrategier. Centret er etableret i 2009 gennem et samarbejde mellem Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet. Dette arbejde er udført under delprojekt 6508, der fokuserer på at udnytte satellitbaserede observationer til at dokumentere og overvåge klimaforandringerne i de grønlandske farvande. 

Greenland Climate Research Centre

Greenland Climate Research Centre

Jacob Høyer, oceanograf i Center for Ocean og Is DMI

Jacob Høyer, oceanograf i Center for Ocean og Is, DMI, jonglerer med store mængder data fra satellitter, når han kortlægger havtemperaturen ved overfladen i Arktis gennem de seneste 30 år. Foto: Palle Bo Nielsen.

10. juli 2013.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle