Vandets Dag 2013: Vandsamarbejde

Den 22. marts afholder FN traditionen tro Vandets Dag for at sætte fokus på verdens drikkevand. Dette års tema er Vandsamarbejde, som er et redskab til et fredsskabende samarbejde om verdens vandressourcer.

Den årligt tilbagevendende begivenhed i FN-systemet blev foreslået første gang i 1992, og den første af slagsen blev afholdt i 1993. Hvert år er der fokus på et bestemt emne omkring drikkevand og bæredygtig administration af jordens ferskvandsressourcer.

Projektet bruges i år, 2013, til at skabe opmærksomhed om, at samarbejde om verdens vandressourcer kan skabe fred og tillid mellem forskellige grupper, køn, regioner og stater. Adgang til rent drikkevand og sanitet er et basalt behov, som berører alle, og det kræver mange gange flere aktører for at skaffe dette og få det til at køre effektivt, og det kan udnyttes i en fredsskabende strategi.

I år er det UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), som koordinerer begivenhederne, hvor nøglebudskaberne er, at vandsamarbejde:

  • Skaber fred og tillid på tværs af grupper, køn og grænser
  • Er en nøgle til samfundsøkonomisk udvikling, køns- og social ligestilling, fattigdomsudryddelse og bæredygtighed i miljøet
  • Giver økonomiske fordele
  • Er afgørende for at bevare vandressourcerne, sikre bæredygtighed og beskytte miljøet

I Danmark er det Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), der koordinerer de danske begivenheder.

Tidligere år har nogle af emnerne for Vandets Dag været Vand- og fødevaresikkerhed, Byernes Vand (2011), Grænseløst Vand (2009), Vand og Sygdom (2004), Fremtidens Vand (2003) og Grundvand - den usynlige ressource (1998).

22. marts 2013.

Viden om vejr og klima

Se alle